MUFerne får varig opphold i Norge

MUFerne får varig opphold i Norge

Arbeids- og inkluderingsdepartementet meddeler i en pressemelding datert 13. juli at irakere med midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening, som kom til Norge på slutten av 1990-tallet – såkalte MUFere – nå kan søke om oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig opphold.

I rundskrivet fra departementet heter det at:

Beslutningen (...) har sin bakgrunn i en erkjennelse av at gruppen har vært i Norge over tid og dermed har fått en faktisk tilknytning til Norge og at myndighetene (...) har gitt dem en forventning om å få bli i Norge.

Som kjent konkluderte en granskningskommisjon (Graver-utvalget) i 2006 med at UDI hadde gjennomført en lovstridig praksis ved å gi oppholdstillatelse til irakerne, hvilket resulterte i Manuela Ramin-Osmundsens fratreden som UDI-direktør.

Beslutningen gjelder MUFere som fikk opphold i 2005 og 2006 og som senere ikke har fått fornyet tillatelsen, samt MUFere som fikk stilt sin sak i bero før UDI fattet vedtak (som følge av oppstyret i direktoratet), selv om vedtaket på et senere tidspunkt medførte avslag!

Det kan også tilføyes at MUFerne har pådratt seg et særdeles dårlig rykte som følge av omfattende identitetsfusk, pengesvindel og grove trusler mot UDI-ansatte. Det er også kjent at flere MUFere på eget initiativ har reist tilbake til Irak både midlertidig og permanent.

Den skandaløse MUF-saken kulminerer altså nå med at departementet for alle praktiske formål gir samtlige gjenværende MUFere varig opphold i Norge med garantert mulighet for familiegjenforening – og således gir nok et bidrag til at islamiseringen går sin seiersgang over vårt land.

Morten Andersen
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Representant