Muslimene har all grunn til å takke Allah for det endelige valgresultatet!

Muslimene har all grunn til å takke Allah for Jonas Gahr Støre som statsminister.

Islamiseringen og multikulturen vil skyte fart med Jonas Gahr Støre som Norges nye statsminister

Muslimene har all grunn til å takke Allah for det endelige valgresultatet!

Muslimene i dette landet har all grunn til å takke Allah for valget. De kunne nemlig ikke ha fått en mer islam-vennlig statsminister enn Jonas Gahr Støre. Som utenriksminister i Jens Stolenbergs regjering sørget han ikke bare for å slå ned Vebjørn H. Selbekk som ytret seg mot islam ved Muhammed-tegningene, Støre har også gjennom en rekke år uttrykt sympati med islam. Klarest - og skremmende vil noen si - kom dette tiluttrykk i 2009 i et intervju med NRK - der han ivret for et nytt multikulturelt Norge. Støre sa: «Samfunnet bør slå hardt ned på retorikk som stigmatiserer den islamske religion. Radikal islam er ikke noe problem i Norge. All retorikk som kobler muslimer med fare, vold og terror må vi slå ned på.» Støre glir inn i sosialistenes rekker over hele Europa - de fremstår som islams kolloboratører. Sosialistene også her i landet godtar islamisme - og fordømmer alt og alle som protesterer mot islamiseringen.

Det mest groteske eksempel på at Støre ikke vil vite av islam-kritikk, fremkom under valgkampen da den påtroppende statsminister sa: «Arbeiderpartiet vil ikke opprettholde statsstøtten til Human Rights Service. Hege Storhaug må skrive det hun vil, men ikke med statsstøtte.»
Han avbildes gjerne på Utøya foran AUF-plakaten «Boikott Israel». For å skåne muslimene i Midt-Østen skjulte han sannheten om publiseringen av Muhammed-tegningene i Norge. Han sendte en delegasjon til islam-riket som bestod av kirkeledere og muslimer. De fikk fortrede for muslimenes fatwa-general i Europa, Yusuf al-Qaradawi, som godtok den ydmykende unnskyldning de hadde med seg fra det norske utenriksministerium. Det ble en seanse som hører med til det som er flaut i norsk utenrikspolitiske historie.
Han strekker seg langt, Støre, i retning av å imøtekomme muslimenes krav. Jevnlig har han konferanser med dem - og han gjør det klart at vi nå har «Det nye Norge» - som blant annet innebærer at vi må tillate hijab over alt, bortsett fra i politiet. Her sto imidlertid Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, bak som rådet justisminister Storberget til å gå inn for hijab i politiet. Her ble imidlertid det norske folke-grunnfjellet satt i bevegelse og Tajik måtte se en tapt sak - i hvert fall foreløpig.
Den nye statsministeren må imidlertid ikke glemme at over 50 prosent av Norges befolkning anser islam for å være en trussel mot norsk kultur. Det er skuffende og trist at en av de få kanaler som tilstreber å belyse disse forhold på en sannferdig måte, nemlig Human Rights Service, nå skal fratas statsstøtten de har. Det vil skje mens Støres regjering bevilger 150 millioner kr. i statsstøtte hvert år til muslimske trossamfunn - som har en ideologi og praksis som strider mot grunnverdiene i det norske samfunn.
Arne Tumyr
tidigere leder i SIAN