Muslimene truer med å flytte fra Norge

Jihadist klager over antiislamske holdninger blant ikkemuslimer. Er nordmenn i ferd med å våkne?

Muslimene truer med å flytte fra Norge

Mens titusenvis av muslimske velferdsturister årlig strømmer inn i Norge for å livnære seg på de vantros arbeid slik koranen gir anvisning for, har noen få hundre muslimer snudd nesa mot de tilbakestående islamske statene de «flyktet» fra. Med norsk livsvarig pensjon i lomma er det tilsynelatende ikke så farlig å oppholde seg i hjemlandet lenger. Fenomenet utnyttes til falsk muslimpropaganda av velkjent islamist.

 

Muhammad Qasim Ali er en ekstrem jihadist som ikke går av veien for å forvrenge og forfalske virkeligheten for å tjene Allahs sak. Våre mainstreammedier lar ham villig spre sitt samfunnsskadelige budskap til godtroende nordmenn. Dette til tross for at Ervin Kohn har fastslått at mannen er en salafist, hvilket innebærer at Ali hater det sekulære Norge og ønsker å ødelegge vår sivilisasjon. Ali har for vane å frekventere Islam Net sine årlige «fredskonferanser», der bejubling av hududstraffer og shariastyrte land er en rutinemessig affære. Ali var også sentral i muslimenes maktdemonstrasjonUniversitetsplassen i 2010, der muslimene protesterte mot at nordmenn ikke innordner seg sharialoven.

Legg merke til at Ali ofte utelater «Muhammad» fra navnet når han opptrer i medier. Dette er det samme sleipe trikset som ekstremislamisten Muhammad Usman Rana ofte benytter. Muslimene er ikke dummere enn at de forstår at «Muhammed» har en dårlig klang i nordmenns ører, ettersom virkeligheten går opp for stadig flere av oss. Som kjent har svært mange islamister, både sleipe verbaljihadister og morderiske terrorister, en muhammedkoeffisient på 100. Det er ikke tilfeldig. Er man oppkalt etter alle tiders beste muslim, har man jo noe å leve opp til.  For de av oss som kjenner profetens karaktertrekk, er dette meget bekymringsvekkende.

Muslimene sin evige og ensidige krig mot resten av menneskeheten (jihad) har mange former, hvilket er nærmere omtalt [her]. Den første form for jihad som Norge ble utsatt for, var den muslimske invasjonen som startet på 70-tallet. Jihad ved immigrasjon er omhandlet [her].

Ikke alle islamister har baller til å reise til Syria og Irak, for å oppfylle Allah sin befaling som pålegger alle muslimer å kjempe for islams verdensherredømme. Ali sin verbale krigføring mot Norge er hans form for jihad. Ali finner det mer bekvemt å føre kampen mot menneskeheten her på det norske frontavsnitt, hvor islams fiende – den norske befolkning – hittil ikke har besvart islams krigføring med adekvate midler.     

Sist ut er en påstand fra Qasim om at muslimer føler seg så utrygge her at de emigrerer. At en årlig utflytting av muslimske NAV-ere i et omfang som tilsvarer 1 – 2 % av mengden invaderende muslimske barbarer, klarer jihadisten Muhammad Qasim Ali å fremstille som at det foregår en hijra, en utflytting fra det slemme vantro Norge, grunnet nordmenns rasistiske oppførsel. Påstanden er så absurd at en må være muslim eller journalist for å tro på den.  

Løgn, sludder og retorisk akrobatikk er de de vanligst forekommende øvelsene når gode muslimer og deres vantro medløpere skal kjempe jihad med pennen. Tidligere har vi fått høre at muslimer er de nye jødene. Det har vi tidligere tilbakevist [her]. Realiteten er jo at Europa i vår tid tømmes for jøder – de rømmer til Israel på grunn av det massive jødehatet som blomstrer her grunnet den uansvarlige importen av muslimske barbarer til Vesten.  Vi har også fått høre at muslimer blir syke av islamkritikk. Det har vi tidligere omtalt [her]. Formålet med begge de falske påstandene fra muslimene er å gjøre den ikkemuslimske befolkningen myke og ettergivende for muslimenes overveldende og stadig økende krav på alle samfunnsområder. Alis anførsler i Klassekampen i dag, der han fremfører en påstand som savner ethvert grunnlag i faktum, er bare ennå ett av disse luremuslimske fremstøtene for å manipulere de av oss som ennå ikke har avslørt luremuslimene.

Realiteten er at andelen utvandrende muslimske NAV-ere har ingen sammenheng med dårlig oppførsel fra etniske nordmenn. Andelen utvandrede muslimske NAV-ere er dessuten mikroskopisk sammenholdt med antall muslimske innvandrere. Ali voldtar statistikken med sitt utspill.

Legg spesielt merke til følgende fra Klassekampens artikkel; «Ifølge Ali er det en del av en større trend der særlig franske muslimer emigrerer fra streng sekularisme og en økende oppslutning om det høyrepopulistiske partiet Front National». Her legger Ali skylden for muslimsk oppførsel på fransk sekularisme. Dette fenomenet har eksistert i Frankrike siden revolusjonen. Hvis muslimene ikke kan leve med sekularisme, hvorfor flyttet de da til Europas mest erkesekulære stat ? I stedet for å ansvarliggjøre muslimene for sine egne valg, velger Ali å legge skylden på et konstitusjonelt prinsipp fra 1700-tallet. Her har vi en fullblods luremuslim, dere! At det franske folket i økende grad synes å stemme på den eneste franske partiet som med noen grad av sikkerhet vil kunne redde Frankrike og franskmennene fra konsekvensene av deres egne hodeløse handlinger i islamspørsmål de siste to generasjoner, er også klandreverdig med Alis islamistbriller. Ali fremstår slik som en god muslim. En gjennomført fiende av sentrale europeiske frihetsverdier.  

Ali sin adferd i det offentlige rom er en del av et observerbart mønster; Den stadig stigende muslimbefolkningen blir mer og mer utålmodige i sin streben etter å shariatilpasse samfunnet. Skal dette gjøres ad fredelige midler er stigmatisering, intimidering og virkelighetsforvrengning helt nødvendige komponenter. Dette synes Ali å ha forstått til fulle.

Muslimsk oppførsel av den typen Ali fremviser ville vært utenkelig for en generasjon siden. Det vi observerer i vår samtid er nemlig nøyaktig hva Peter Hammond beskriver i boken «Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat».  Graden av muslimsk oppførsel er overproposjonal i forhold til muslimenes andel av befolkningen. Fasiten er alltid; Islam er en dødskult, en kreft som spiser opp enhver sivilisasjon som smittes. At vi i Norge opplever stadig mer muslimsk oppførsel fra muslimene er med andre ord et sikkert tegn på at Hammonds matrise er representativ også for Norge, slik den har vist seg å være det - for absolutt alle verdens land som er blitt befengt med islam.

Akkurat det er et vesentlig større problem enn om en håndfull muslimer velger å flytte ut av Norge.