Muslimer demonstrerer for mer politisk makt!

Islamister over hele Europa demonstrerer på en måte som skremmer de fleste opprinnelige borgere. (Foto: NRK)

Muslimer demonstrerer for mer politisk makt!

– Muhammed-tegningen i Dagbladet var ren sjikane. Man må ytre seg i former som ikke virker unødig sårende, sa Kåre Willoch til NRK. Flere andre uttaler seg i samme retning – bl. a. redaktøren i Vårt Land – som advarer mot å ”krenke religiøse miljøer”. Det lyder lite troverdig når disse menneskene bedyrer at de er for ytringsfrihet, når de samtidig fjerner selve gullklumpen innen ytringsfriheten – nemlig retten til å le av politikere og deres budskap. Muhammed var riktig nok en religionsstifter, men han var først og fremst en maktpolitiker, ransmann, rasist og massemorder. Politikere og deres tilhengere må tåle tegninger som kan virke både sviende og sårende. Ingen går i demonstrasjonstog fordi man ikke liker en bitende avistegning. Men muslimene kan gjøre det – ikke fordi de er krenket – men fordi de vil ha mer politisk makt! Derfor så man da også at de mange slagordene på demonstrasjonsplakatene i opptogene fredag og lørdag, uten unntak var av politisk karakter.

Muslimene skriver og skriker ”Vår religion blir krenket!” De bør holde seg til det saken gjelder og fremføre islamistenes monolog: ”Mer makt til islam, eller terrorangrep!”

Vel er det så at Muhammed (570–632) var en religionsstifter med sine hallusinatoriske åpenbaringer, men allerede da han kom til Medina i 622 begynte han å bygge opp sitt forbryterske, politiske maktsentrum. Han ble rik ved å rane ørkenkaravaner. Han drepte kameldriverne, stjal varene, våpen og kameler. Etter en rekke plyndringstokter skaffet han seg både rikdom og anseelse. Muhammed befestet sin stilling ved å gå i forhandlinger med de omkringliggende beduinstammer som han etter hvert fikk kontroll over. Alle som motsa ham hadde urett. De mest standhaftige motstandere, og de som gjorde narr av profeten, ble myrdet av Muhammeds menn.

I året 632 forberedte Muhammed et nytt felttog mot de kristne bysantinerne, men han fikk feber og døde ved middagstid den 8. juni 632.

Hans etterfølgere – ”de rettviste kalifene” – iverksatte en angrepskrig uten sidestykke i historien. I alle kompassretninger jaget muslimene fram i voldsomme horder. I Egypt, Syria, Irak, Arabia og Nord-Afrika var det på denne tiden store kristne samfunn som alle ble angrepet, plyndret og desimert. Angrepskrigen fortsatte tvers over det nordafrikanske kontinentet. Deretter gikk de løs på Vest-Europa. I året 711 tok muhammedanerne seg over Gibraltar-stredet. De tok Spania og fortsatte oppover i Frankrike. I året 732 ble de stoppet av Karl Martell. I de påfølgende hundreårene angrep de islamske armeene Europa flere ganger. Det siste angrepet der muslimene led et ydmykende nederlag var ved Wien i 1683.

Vår tids islamgeneral i Europa, den ”skriftlærde” guru, Yusuf al-Qaradawi, lover i vår tid muslimene at islam skal erobre Europa gjennom en verdikamp innenifra. Det skal skje ved bl. a. et samarbeid med myndighetene – tydeligvis under den muslimske sentensen: De kloke narrer de mindre kloke.

Det er denne prosessen som nå pågår.

SIAN ber om at alle nordmenn som vil forsvare vårt lands demokratiske verdier – og som har nasjonalfølelsen i behold – slik den kom til uttrykk i årene etter 1945 – motsetter seg den utvikling som vi ser hver dag. Det er vår plikt å videreføre til nye generasjoner et fedreland der det hersker fred og frihet. Islam er en trussel mot vårt demokrati. 

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder