Muslimer flest vil ha Koranen, sharia og et islamsk samfunn

Over til Europa - og Norge

Ny skremmende undersøkelse i Danmark:

Muslimer flest vil ha Koranen, sharia og et islamsk samfunn

Politisk redaktør i avisen Fædrelandsvennen, Ragnar Udjus, er en av de mange i den politisk korrekte båsen som sier: Man kan ikke generalisere og stemple alle muslimer som ekstremister, her må det nyanseres - mange muslimer er moderate og vil leve som oss. SIAN mener dette er en fullstendig feil analyse. Nye generasjoner muslimer er mer fundamentalistisk enn deres foreldre. Det eneste riktige er å generalisere, for alle muslimer tilhører som gruppe det islamske ummah. De tar ikke avstand fra barbariet.

Udjus sine forgjengere verken snakket eller skrev om moderate nazister - eller demokratiske kommunister.
En ny undersøkelse i Danmark avdekker at 77,2 prosent av muslimene i Danmark mener at Koranens anvisninger må følges helt og fullt.
Denne undersøkelsen er sammenfallende med den store europeiske undersøkelsen fra 2013. Her svarte 65 prosent av muslimene ja på spørsmålet som lød: Står de religiøse regler over samfunnets lover?
Den danske undersøkelsen stadfester at flertallet av danske muslimer mener at det som står i de religiøse islamske skrifter på fundamentalistisk vis skal legges til grunn for samfunnsutviklingen.
Disse opplysningene er viet tilnærmet null interesse i media - åpenbart fordi resultatet av undersøkelsene ikke er sammenfallende med det islam-vennlige synet som hersker internt i medie-bedriftene. Ingen må si noe negativt om islam, multikulturalismen eller snikislamiseringen. Muslimene er «våre nye landsmenn» - at de har en agenda som sier at det er den islamske samfunnsmodell som også skal gjelde i Europa - forties.
Politikerne snakker om «ekstreme islamister» - politikerne nekter å se i øynene at det er Koranen, sharia og «profeten Muhammed» som er ekstremismens opphav - at det er her opplysningstiltak må iverksettes. Men prøv å få en politiker inn i moskeens fredagssamling med det budskap at islam er på kollisjonskurs med demokratiet! Vil politikeren komme levende ut fra moskeen dersom han sier som sant er at Muhammed var en sexovergriper og krigsforbryter?
I Koranen er 109 vers som omhandler nødvendigheten av å utøve vold mot ikke-muslimer. 527 vers har et innhold som oser av intoleranse mot annerledes troende.
Islam er fredens religion.
Det er 1,6 milliarder muslimer i verden. Gjennom opinionsanalyser er avdekket at 15 prosent er «radikale muslimer» - eller de har en «ekstremistisk holdning» som støtter islamsk terrorisme. Det vil si at 240 millioner muslimer har en fiendtlig holdning til det vestlige samfunn - der USA er den store satan!
Allahu Akbar, Allahu Akbar!

Arne Tumyr