Muslimer har lov til å lure nordmenn opp i stry!

Muslimer har lov til å lure nordmenn opp i stry!

Dessverre – vi stoler verken på menighetsforstanderen i Det islamske forbundet, Basim Ghozlan, eller på tidligere leder av Muslimsk Studentsamfunn, Mohammad Usman Rana, når de forsikrer at de ikke har tenkt å ta over Norge, innføre sharia eller på annen måte drive ”snikislamisering”. Det høres så beroligende ut når de vil bygge opp Norge sammen med etniske nordmenn. Rana sier til VG-nett: ”Man skal betale skatt, overholde lover og regler og både i sinn og skinn være lojal mot landet man er borger i.”

Dette er skalkeskjul med vikarierende motiv. Muslimer har nemlig lov til å ljuge og bedra de ”vantro” når det tjener islamske interesser. Verken Ghozlan eller Rana har tatt avstand fra muslimenes taqiyya. Taqiyya er islams tillatte dispensasjon fra sannhetsplikten overfor alle vantro, private så vel som myndigheter. Hensikten er å skape forvirring, tilsløre sannheten og villede ”fienden” for å fremme islams sak og religionens ære.

Det er sjelden muslimske ledere i Vesten erkjenner at taqiyya eksisterer som en ideologisk tilstedeværelse. Taqiyya er en shiamuslimsk forpliktelse – for sunnimuslimer er det en religiøs anbefaling.

”Det er ikke tvang i religionen”, sier muslimske foredragsholdere, som fortier at Koranen i klartekst pålegger enhver rettroende muslim å utrydde de vantro med hard hånd – dersom de ikke vil underkaste seg islam.

Muslimer hater de vestlige verdier, USA og deres allierte. Demokratiet, likestilling og frihetsidealene er det muslimenes plikt å undergrave – blant annet ved å destabilisere vårt samfunn – ved å fremme islamske krav og begrunne disse på et religiøst grunnlag. Taqiyya brukes ved asylsøknader, tillatelser, skatteoppgaver og forhandlinger med de ”vantro” i enhver sammenheng.

Formannen i Danmarks muslimske studentforening forklarte det slik i Ekstrabladet 6. april 1997:

At det sosiale system blir utnyttet osv. kan dere bare takke dere selv for. Den kloke narrer den mindre kloke.

I boken Holy Terror skriver Amir Taheri:

Hvis den rettroende ikke har tilstrekkelig makt til å gjennomføre islam her og nå, må han bruke flere utviklingstrinn. Han må først fremme islam gjennom propaganda. Midlene kan omfatte alt fra løgn til taktiske tilbaketog for å forberede nye angrep, etablering av koranskoler, ja til og med til snikmord.

I boken Islamisten av Ed Hussain, går det fram at forsvarere av vestlige verdier har ingen sjanse i en debatt med muslimer om disse spørsmål. Hussain skriver:

Våre muslimske motstandere klarte aldri å slå oss i politiske diskusjoner. Vi visste hvordan vi skulle lyve, og vike unna. Det var klart at den muslimske ummah befant seg i krig mot Vesten og derfor var det å lyve bare å betrakte som militær strategi. Dessuten var våre fiender kafir, og slike fortjente verken ærlighet eller integritet fra vår side. Vi brukte de samme skriftstedene som i det sjuende århundre til å rettferdiggjøre at vi bedro fienden.

En diskusjon på dette grunnlag der ønsket fra ikke-muslimer er å komme i ”dialog” med islamistene, synes å være like ufruktbar som under den kalde krigen da de røde ”brobyggerne” her til lands ville komme i dialog med stalinistene.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder