Muslimer og de norske medløperne fjerner seg fra norske grunnverdier

Enhver organisasjon i dette land kan ha sin stand eller sin markering uten at politiet må stille opp. Slik er det ikke når SIAN har sin markering. Dette bildet viser en situasjon fra Arendal.

Ingen grenser for islam-sympatisørenes hetsing og hatefulle ytringer mot SIAN og alt hva vi står for

Muslimer og de norske medløperne fjerner seg fra norske grunnverdier

Det er ingen grenser for utskjelling, hetsing og trakassering av SIAN. Islamister og islam-sympatisører fremmer islam - ikke norske grunnverdier. Over og ut med «det norske», «det nasjonale» - begrepet «fedrelandet» er verdiløst.

Basim Ghoslan: Omfattende uro i forbindelse med SIANs markeringer nødvendiggjør at riksadvokaten tar grep.

Hatet mot SIAN er et resultat av ensrettingen som media, akademia og elitesamfunnet for øvrig står bak.

Lars Gule (t.v.): SIAN står for en retorikk som dehumaniserer mennesker.

En demonstrasjon for islam i et 17. mai-tog er åpenbart helt i orden.

Presten Ludvig Nessa er en av de få i denne yrkesgruppen som tar avstand fra de verdiene islam representerer.

Her følger et lite knippe utsagn en gruppe islam-vennlige personer har fremmet: Initiativtakere er Lars Gule, Javeed Shah og Mohsan Raja. Oppropet støttes av Qasim Ali, Sindre Bangstad, Simen Bondevik, Kjetil Ermesjø, Olav Elgvin, Axel Fjeld, Shahzad Ghafoor, Basim Ghozlan, Dag Herbjørnsrud, Kjetil Ansgar Jakobsen, Karolina Karola, Line Khateeb, Ervin Kohn, Siavash Mobasheri, Øystein Moe, Linda Noor, Oda Nyborg, Fahad Qureshi, Sofia Rana, Pia Maria Roll, Memoona Saleem, Zaeem Shaukat, Katri Somby, Shoaib Sultan og Maria Zahler. Det de sier i komprimert form er:
SIAN er en rasistisk gruppe.
Talene til SIAN-aktivistene er diskriminerende og hatefulle.
De truer og forhåner muslimer fordi de er muslimer.
Uttalelsene til SIAN er egnet til å fremme hat, forfølgelse og ringeakt overfor innvandrere generelt.
SIANs markeringer forsterker det hatefulle og rasistiske budskapet.
SIANs hensikt er å nå langt med sitt hatefulle budskap.
Omfattende uro i forbindelse med SIANs markeringer nødvendiggjør at riksadvokaten tar grep.
Det virker rart at ikke nye tiltaler er tatt ut.
SIAN står for en retorikk som dehumaniserer mennesker.
SIAN beskylder muslimer for å okkupere og overta Norge. Muslimer kan byttes ut med «jøder» eller «svarte».
SIANs ytringer og virkemidler skaper omfattende sosial uro - som er samfunnsmessig ødeleggende for integrasjon og samfunn.
SIAN står for ordbruk som er grove rasistiske og hatefulle.
Ofte brennes Koranen.
Kjente rasister og nynazister deltar på SIANs markeringer.
Politiet må etterforske bredt.

Erlend Wiborg (FrPs innvandrings- og integreringspolitiske talsperson):
SIAN ødelegger for alle de av oss som ønsker en strengere innvandringspolitikk og i kampen mot islamismen.

Sandefjord bystyre:
SIAN mistenkeliggjør mange av våre innbyggere.
SIAN motvirker vårt arbeid md å bygge et godt fellesskap.
Alle partier i Sandefjord tar på det sterkeste avstand fra SIAN.
Det er trist å se at SIAN bruker ytringsfriheten til å krenke andres tanker og meninger.

Ungdomsrådet i Sandefjord:
Vi føler bare avsky mot SIAN og alt de står for.
SIAN bringer til torvs et ufyselig budskap.
La SIAN stå der alene og skrike ut sitt hat i tomme luften.

Nils Nilsen (bystyrerepresentant i Kristiansand):
SIAN kritiserer ikke, de stigmatiserer, krenker og sjikanerer.
SIAN fremmer rasisme.
De vil forby en religion.
SIAN vil gjeninnføre en lov som fratar nordmenn frihet til å tro.
SIAN misbruker troen og fremmer sitt rasistiske syn på mennesket.
SIAN mistenkeliggjør på grunn av pigmentfargen.
SIAN har ikke forkastet fremmedhatet.
SIAN forstår ikke at fremmede kulturer er en forutsetning for vekst i Norge.
Hvert enkelt menneske i vårt land er en uvurderlig ressurs - det ser ikke SIAN.
Hva skal vi med rasister i våre gater?

Mats Kvaløy-Bjørbekk, leder av byutviklingskomiteen(AP):
Vi må samles i gatene igjen og ta avstand fra SIAN som dyrker hat og splittelse.
SIAN har i dag kun ett formål: Såre folk her på Tøyen og prøve å provosere frem bråk.
SIAN er den minst sympatiske gjengen i hele Norge.
Det eneste SIAN vil er å rive ned, skape avstand og så mistenksomhet blant folk.
SIAN driver i realiteten med fremmedfrykt og hat mot minoriteter.
Jeg er imot alt det SIAN står for.
Jeg er glad for at også FRP tar avstand fra SIAN.
Jeg forstår skepsisen til de mange som reagerer på at Maria Zähler får delta på markeringen mot SIAN i dag. Hun har forsvart og ufarliggjort SIAN.
Zähler har gått langt i å spille på den samme fremmedfrykten og demoniseringen av minoriteter som SIAN tyr til hele tiden.
Jeg legger til grunn at hun har endret syn – nå tar hun avstand fra SIAN.
***
Det er bare å konstatere at til tross for at islam og muslimer har et menneske- og samfunnssyn som er uforenlig med grunnleggende norskeverdier, er det mange flere islam-venner som stiller seg skulder ved skulder med en gruppe mennesker som er indoktrinert til å hate og krige mot oss vantro. Atferden til de norske konvertitt-tilbøyelige, har mye til felles med mange nordmenn som løpte nazistenes ærend under krigen. Disse menneskene har kastet over bord prinsippet om saklig motargumentasjon. Fakta om og virkelighetsbeskrivelse av islam har null interesse. De vil ikke høre snakk om Islam har forårsaket at de siste 1400 årene er 270 millioner mennesker på tre kontinenter blitt drept. Bare siden 9/11-terroren i USA i 2001der 3000 døde, har det vært 25000 islamske terrorangrep. Vi minnes Charlie Hebdo med 12 døde. De som var i redaksjonen ble meiet ned. Muslimer likte ikke kritikken mot Muhammed bladet hadde kommet med. Den 3. nov. 2004 ble nederlenderen Theo von Gogh stukket ned og drept. Han hadde laget en film om kvinneundertrykkingen i islam. Den 16. okt. 2020 ble hodet skåret av den 47 år gamle historielæreren, Samuel Paty, etter at han hadde vist Muhammed-karikaturene . Tre selvmordbombere i London drepte 52 mennesker. Togangrepet i Madrid i 2004 tok 191 menneskeliv og skadet rundt 2000 personer. Islamske terrorister sto bak også her. Forlagsdirektør William Nygaard ble skutt 11.ktober 1993. I februar 2010 hadde Dagbladet en karikaturtegning av Muhammed. Resultat: 1000 muslimske drosjesjåfører parkerte bilene sine i protest. Tre dager senere aksjonerte 3000 muslimer. De hevdet at norske medier kjørte et korstog mot islam. Den norske redaktøren Vebjørn Selbekk fikk 50 drapstrusler etter å ha offentliggjort Muhammed-tegningene i 2006. Olav Versto i VG begrunnet i en kronikk hvorfor han ikke vile skive om Halvor Tjønns Muhammed-biografi. «Jeg tør ikke. Folk er blitt drept av mindre», skrev Versto. Tegner Roar Hagen la til: «Muhammed er det eneste menneske i verdenshistorien som jeg ikke kan tegne.»
Slik kunne man fortsette – side op og side ned – men islam-leflerne kaster slike papirer . De snur ryggen til det SIAN-folket sier og går sin vei.
Nordmenn som har gangsynet i behold innser imidlertid at den islamske terror er hinsides menneskelig atferd, men langt verre er islams ambisjon om verdensherredømmet. En rekke ganger forsøkte muslimske hærstyrker å erobre Europa ¬ - siste gang utenfor Wien i 1683. Forestillingen om erobring og islamisering av Europa er fortsatt levende i islamske miljøer.
Hovedstrategen Sayyid Qutb sa det slik: «Islam kan ikke stanse opp ved geografiske grenser. Islam må fjerne med makt de som motarbeider oss.» Ubehagelig, skrev Kari Vogt.
En ledende islamsk teolog og samfunnsdebattant, Tariq Ramadan, holdt en tale ved Islamic Center i Bielefeld 21. mai 2008 der han sa: «Mine brødre og søstre, vi må utnytte det såkalte demokratiet og ytringsfriheten her i Vesten for å nå våre mål. Vår profet Mohammad, fred være med ham, og Koranen lærer oss at vi må bruke alle tenkelige midler og muligheter for å beseire Allahs fiender. Fortell de vantro offentlig, vi respekterer dine lover og grunnlover, som vi muslimer mener at disse er like verdiløse som papiret de er skrevet på. Den eneste loven vi må respektere og anvende er sharia.»
Verken muslimer eller deres medløpere tåler å høre slike fakta. I stedet angriper de SIAN - også med vold. De forsøker å hindre og utestenge SIAN fra enhver arena - og fremmer et glansbilde av det islamske diktaturet. Disse «rene og ranke» menneskene hater SIAN-istene - som skal nedkjempes for enhver pris. Historien gjentar seg - nazistene og deres medløpere som representerte makten under krigen - hadde motstandsfolket langt opp i halsen.
Arne Tumyr