Muslimer som dreper inspireres av Koranen

Mens parolen «Sammen mot terror» har bred tilslutning blant de politisk korrekte, demonstrerer SIAN mot islamsk terror. (Foto tv2.no)

Enda et islamsk terroranslag i Frankrike avdekker islams brutalitet og profeten som drapsforbilde

Muslimer som dreper inspireres av Koranen

Frankrike er enda en gang blitt rammet av en forferdelig islamsk terrorhandling. En 47 år gammel lærer som foreleste om ytringsfrihet og viste en karikaturtegning av profeten Muhammed, ble fredag ettermiddag på åpen gate halshugget av en 18 år gammel muslim. Muslimen ble skutt og drept av politiet. I norske muslimske og kristne miljøer konkurrerer man nå om å fremstille terrorangrepet som «uislamsk». Leder for det såkalte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys, går lengst. Hennes uttalelse må oppfattes dit hen at Frankrike hadde blitt spart for terrorhandlinger dersom muslimer og islam hadde blitt behandlet på samme gode måte som i Norge. Sannheten er at de islamske terrorister inspireres av Muhammed, Koranen og de «hellige» islamske skrifter.

Drapsmannen er ifølge islams lære en martyr som umiddelbart etter sin død ble hentet opp til det muhammedanske paradis til 72 jomfruer og et liv i luksus - der det bare er fryd og glede. Den muslimske familien feirer begivenheten når et familiemedlem dør for Allah.
Påstanden om at drapet på læreren ikke har noe med islam å gjøre er bunnfalsk. Islam med «profeten» i spissen inspirerer muslimer til terror og drap mot alle som står opp mot islam.
Læreren som ble halshugget, den 47 år gamle tobarnsfaren Samuel Patty, ble av muslimer forsøkt fjernet fra sin stilling. Far til en av elevene fortalte til drapsmannen, Abdullakh Anzorov, skolens adresse. Faren mente at læreren hadde fornærmet islam og profeten.
Jeg intervjuet lærer Max Hermansen om hva som hadde skjedd i hans klasserom hvor det var et overveiende flertall av muslimske unggutter dersom han hadde fortalt sannheten om Muhammed som karavanerøver, sexovergriper og drapsmann. Jeg hadde blitt drept, sa Hermansen.
Anzorov, som i de senere tid hadde studert islam, var på trygg muhammedansk grunn med sin brutale framferd. I boken «Muhammed slik samtiden så ham» fortelles om Abu Jahl, en av Muhammeds motstandere. En muslim, Abdullah ibn Masud, skar over hodet og kastet Jahls hode foran profetens føtter. Muhammed priste da Allah,
Mark Gabriel som skrev den skjellsettende boken «Islam og terrorisme» konkluderte slik: «Hvor får muslimer ideer til slike uhyrlige grusomheter? Fra Koranen!»
Gabriel beretter: «Profeten Muhammed beordret nok en mann til å drepe en kvinne som het Ossmah (datter av Marawan), fordi også hun fordømteMuhammed og hans lære gjennom sin diktning.»
Undertegnede tok en heis opp til legekontoret i Kristiansand fredag. En mann i 50-årene var der. Han så på meg og sa: «Jeg vet hvem du er. Dere gjør en stor innsats for landet. Jeg skulle gjerne ha vært med, men det er for farlig!»
Arne Tumyr