Muslimløgneren Senaid Kobilica gjødsler islams hat mot nordmenn

Kobilica sammen med skitne vantro som mister jobben dersom islam tar over Norge.

Leder for invaderende voldsideologi tilslører sannheten

Muslimløgneren Senaid Kobilica gjødsler islams hat mot nordmenn

Den gode muslimen som leder en av de to konkurrerende islamske kamporganisasjonene i Norge, sier til Aftenposten at han frykter neste terrorangrep.

Erkjennelsen av at islamimport til siviliserte land nødvendigvis medfører politisk motivert vold og terror, er sannsynligvis det eneste han har til felles med sitt norske vertskap.

Senaid Kobilica gjødsler islams hat mot nordmenn ved å fremsette personangrep mot gode nordmenn som våger å utfordre islams erobringsprosjekt.

Han retter sin muslimpekefinger mot blant andre Hege Storhaug, Carl I Hagen, Christian Tybring Gjedde og undertegnede. Vi kritiseres fordi vi vil beskytte Norge mot ideologien våre ubudne gjester har med i bagasjen.

Ved å rette fokus mot person i stedet for sak unngår Kobilica å stå målbundet konfrontert med alle de ubehagelige teologiske fakta om islamproblemet. Slik opprettholder han splittelsen, polariseringen og hatet som er en naturtilstand overalt der islam trenger seg frem.

Allahs utsendte medarbeider til det norske frontavsnitt lar ikke muligheten gå fra seg til å fremstille virkeligheten på en måte som høver dårlig med faktum, men som er fordelaktig for islams sak.

Det er den sedvanlige suppekoking på tynne Breivikspikre mens Allahfanten i rommet ikke berøres hverken av verbaljihadisten eller Aftenpostens kollaboratører.

Når de Muhammed kaller gode muslimer helt ærlig anfører at de frykter islamsk terror i Norge er det fordi de vet at islamiseringen – shariatilpasningen – best fremmes ved verbaljihad og demografisk jihad. Vold er uønsket på nåværende stadium av invasjonsfasen, fordi det setter de skitne vantro i en tilstand der allmennheten erkjenner at islam er en trussel mot vår eksistens. Derfor ønsker verbaljihadister å utsette den i koranen foreskrevne islamske voldsbruken inntil Norge er blitt okkupert.

Kobilica forteller at han har snakket med det han beskriver som ekstreme og radikale muslimer, og at han slik trolig har hindret muslimer fra å oppføre seg islamsk, det vil si begå terror mot sitt skitne vantro norske vertskap.

«Ekstrem» etter norsk verdikompass tilsvarer «normal» etter islams etikk. Fordi Vesten og islam har motsatt etikk. Barbari er normalt i islam fordi Muhammed var en barbar.

«Radikal» islam er et annet ord for islams røtter, det vil si Muhammeds ekte islam.

Kobilica har med andre ord etter eget utsagn overtalt gode muslimer til å ikke oppføre seg islamsk her og nå. Han har ikke fått dem til å avstå fra islamsk atferd på permanent basis, da dette ville vært apostasi.

Kobilica innrømmer ved sine utsagn til Aftenposten, at de Muhammed kaller gode muslimer har en tilbøyelighet til å oppføre seg islamsk, herunder å terrorisere og slakte nordmenn.

Det er ikke beroligende at Kobilica overfor Aftenposten røper at hans hjord består av barbarer som er midlertidig ikkevoldelige.

En muslimløgner er en muslim som fremsetter usannheter for å fremme islams sak.

Kobilica viser for hele Norge at han er en muslimløgner – verbaljihadist – god muslim – når han sier til Aftenposten:

«Jeg garanterer at muslimer ikke har lov til å hate jøder. Vi kan faktisk ikke være muslimer uten å tro på Moses og Jesus som profeter, uten å tro på Tora og Bibelen som hellige bøker. Vi er Abrahams barn, i samme båt, og må være solidariske med hverandre».

Realiteten er at koranen 5:64 jamfør 5:32-33 foreskriver drap på jøder for forbrytelsen å være jøde. Drap på jøder (og kristne) er obligatorisk for alle muslimer etter koranen 2:216.

Koranen 2:62 anerkjenner kun de jøder og kristne som tror på Allah, det vil si de som har konvertert til islam. De som insisterer på å beholde sin jødiske/kristne tro, skal slaktes (qital) inntil islam har verdensherredømme (8:39).  Vi kan tilbys dhimmislavetilværelse under muslimsk okkupasjonsmakt etter strenge regler som blant annet innebærer betaling av muslimsk mafiaskatt (9:29).

Islams fremstilling av Jesus har ingen ting med Jesus å gjøre. Muslimer tror at Tora og Bibel er forfalsket, fordi koranen hevder det. Ingen muslim har lov til å betrakte disse som hellige skrifter med guddommelig budskap til menneskeheten.

At muslimer gjør hevd på å være Abrahams slekt beror på Muhammeds tidlige mislykkede forsøk på å lure jøder og kristne til å dyrke hans falske onde antigud.

Koranen og hadiths slår fast at islam deler menneskeheten i to – muslimer og ikkemuslimer. De og oss. Islam er verdens verste religionsrasistiske apartheidkonsept. Koranen befaler muslimer å være brutale mot ikkemuslimer og snille mot hverandre. Vi er ikke på noen måte i samme båt. Fordi islam befaler muslimer å hate oss og drepe oss. Fordi den falske pedofeten Muhammed med sin siste pust tryglet Allah om å forbanne jøder og kristne.

Kobilica har med andre ord fått plass til imponerende mange muslimløgner i et kort avsnitt.

Kobilica benytter det kjente luremuslimtrikset med å kalle sin antigud for «Gud». Slik fremmer han løgnen om at muslimenes Allah og Abrahams Gud har noe til felles.

Det skal erkjennes at Kobilica kommer med ett godt forslag. Han sier at Norge må bruke mer penger på kunnskap, forskning og prosjekter om de muslimske ubudne gjestene sin religion.

Bare slik kan alle de massive muslimløgnene avsløres, og nordmenn bevisstgjøres på den islamske ondskapen som våre svikefulle politikere har sluppet inn i landet.

Kobilica unnlater å nevne at islam i motsetning til de andre verdensreligionene ikke har en gylden regel. Fordi Allah ikke vil at muslimer skal oppføre seg pent mot ikkemuslimer.

Kobilica unnlater også å nevne at islam ikke anerkjenner FNs universelle menneskerettigheter. Fordi de er i strid med islams onde sharia, og islam ikke tilbyr menneskerettigheter slik vi i Vesten definerer dette begrepet.

Et tankesett som har motsatt etikk av vår - og som ikke tilbyr nestekjærlighet og medmenneskelighet - har ingen likheter med det etiske rammeverk Vesten er bygget på.

Det er derfor de som vil følge Muhammeds system for samfunnsstyring må deporteres fra Vesten.