Muslimsk demonstrasjon uten støtte

Muslimsk demonstrasjon uten støtte

En gruppe som kaller seg ”moderate muslimer”, vil demonstrere til fordel for ytringsfrihet og Kurt Westergaard, men de får ingen støtte. Det er helt uvisst om demonstrasjonen kommer i stand etter at Islamsk Råd Norge og Antirasistisk senter har inntatt en passiv holdning.

Shakil Rehman står bak denne gruppen som kaller seg LIM – som står for likestilling, integrering, mangfold.

Han uttaler til Klassekampen at han etterlyser en reaksjon fra Islamsk Råd Norge om å ta et initiativ der muslimer kan demonstrere mot angrepet på Westergaard. Hvis ikke så skjer vil LIM ta initiativet slik at demonstrasjonen kan finne sted.

”Muhammed var også en hærfører. Det er en av hans dårlige sider. Det må vi kunne kritisere. Muhammed må ikke bli så hellig at vi ikke kan kritisere ham”, sier Rehman til avisen.

Etter det SIANs nettavis forstår kommer Islamsk Råd Norge ikke til å ta noe initiativ for en demonstrasjon til støtte for Kurt Westergaard. I 2006 tok Antirasistisk senter initiativet til en motdemonstrasjon i forhold til voldsorgiene i Midtøsten etter offentliggjøring av Muhammed-tegningene i Jyllandsposten, men heller ikke da ville Islamsk Råd Norge være med i demonstrasjonen.

Leder av Antirasistisk Senter, den ”gode muslim”, Kari Helene Partapuoli, sier det som trolig er en generell muslimsk refleksjon: ”Man kan ikke kreve av norske muslimer at de tar avstand fra noe en muslim i Danmark har gjort.”

Derved er vi ved sakens kjerne: Muslimers motvilje i forhold til det å demonstrere mot islamsk vold og muslimers ekstremisme, har de full dekning for i ”islams røtter”. Her er det en utvetydig, om enn brutal, oppfordring til ”gode muslimer” om å drepe alle som ikke vil underkaste seg Allah. I realiteten dreier derfor dette seg om at den som tar avstand fra islamsk terrorisme, tar også avstand fra Allah, Koranen og Profeten, noe som er umulig for de fleste indoktrinerte muslimer. Her tilhører trolig bl. a. Kari Helene Partapuoli i Antirasistisk Senter og Shoaib Sultan i Islamsk Råd Norge.

Det er lettere å samle ”gode muslimer” til en demonstrasjon der parolene lyder: ”Drep djevelen Salman Rushdie, drep djevelen Kurt Westergaard.”

Dersom vi forstår Partapuoli rett, så mener hun at muslimer er intet å bebreide. Det er ”storsamfunnet” som er totalt forstokket som ikke ser forskjellen på ”ekstremister og vanlige, norske muslimer.”

Det er her vi i SIAN spør: Betyr så dette at ”vanlige, norske muslimer” i avsky vender seg bort fra Koranen, Profeten og Allah når det i ”islams røtter” nettopp predikes ekstrem ekstremisme i form av folkemord? Tar de avstand fra Koranen, sure 9:5 ”Drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem; pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem over alt!”

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder