Nå krever muslimene full sharialovgivning i Storbritannia!

Talsmann for islamistgruppen Islam for UK, advokat Anjem Choudary erklærer: ”Vi fått nok av demokrati og menneskeskapte lover og den britiske kulturs fordervelse.” (Foto: Ukjent)

31. oktober arrangeres en massiv islamistmarsj i London

Nå krever muslimene full sharialovgivning i Storbritannia!

Islamistgruppen Islam for UK har kunngjort planer om å arrangere en massiv marsj i London 31. oktober. Arrangørene fremmer krav om at det britiske rettssystem avskaffes og erstattes av islamsk lov sharia. London-politiet venter at opptil 5 000 islamister vil delta i marsjen.

Islamistgruppen Islam for UK henstiller sine medlemmer og muslimer over hele Storbritannia til å samles i Englands hovedstad 31. oktober og slutte seg til marsjen for avskaffelse av britisk styresett  og innføring av islamsk lov sharia.

Planene for marsjen kunngjøres på gruppens nettsted. Islamistene erklærer:

Vi henstiller herved alle muslimer i Storbritannia, i Manchester, Leeds, Cardiff, Glasgow og alle andre steder, til å slutte seg til oss og i en felles erklæring om at, som Den allmektige Allahs undersåtter, har vi fått nok av demokrati og menneskeskapte lover og den britiske kulturs fordervelse.

På denne dag kaller vi til oppstand mot det britiske styresett, dets embetsmenn og lovgivning, og krever at full sharialovgivning innføres i Storbritannia.

Den beryktede islampredikanten, advokat Anjem Choudary fremstår som talsmann for gruppen.

På nettstedet spottes britisk kultur og historie på skammeligste vis. Blant annet vises en minaret som rager over Nelson-monumentet på Trafalgar Square. Choudary gjør det klart at under sharia i Storbritannia vil Nelson-monumentet rives ned og byttes ut med et monument til ære for Allah.

Choudary har tidligere hevdet at han ønsker å se Allahs flagg vaie over Downing Street og alle britiske kvinner ikledd burka. Han har tatt til orde for steining til døde og offentlig pisking som straff for hhv. utroskap og alkoholkonsum.

London-politiet melder at de har mottatt søknad og planer om den planlagte marsjen, men at endelig godkjennelse ennå ikke foreligger. En talsperson for London-politiet sier: ”Vi har mottatt en søknad om marsjen, men det gjenstår fortsatt for oss å møte arrangørene.” Det ventes at opptil 5 000 islamister vil delta i marsjen.

Marsjen – som bærer det nederdrektige navnet March for Sharia – vil begynne ved House of Commons, som på gruppens nettsted beskrives som ”hovedstedet hvorfra millioner av britiske liv endres og urettferdige kriger startes”, og går derfra til 10 Downing Street, hvor islamistene vil ”kreve at tyrannen Gordon Brown fjernes fra makten”. Marsjen avsluttes på Trafalgar Square, for ”å demonstrere i hjertet av London behovet for sharia i det britiske samfunn” etter arrangørenes egne ord.

Flere britiske politikere og spaltister har fordømt gruppens formål.

Parlamentsmedlem og tidligere offiser Patrick Mercer uttalte likefremt og sannferdig:

Det er ekstremt smakløst og det fyrer oppunder brannene av frykt i den britiske allmennhet. De som tror at slike synspunkter er et fremskritt for samfunnet, er seriøst villfarne. De er frastøtende og motbydelige.

Tory-parlamentsmedlem Philip Davies uttalte like oppriktig:

Denne marsjen er åpenbart et tilsiktet og provokativt forsøk på å egge til rasistisk hat og oppløse samfunnssamholdet. Den enkleste løsningen for disse menneskene er å flytte til et land hvor sharialov allerede er gjeldende.

Marsjen kommer i kjølvannet av en rekke voldelige konfrontasjoner i Manchester, Birmingham og Luton mellom medlemmer av den anti-islamistiske forsvarsgruppen English Defence League (EDL) og muslimske oppviglere, samt deres medløpere i venstreekstreme grupper.