Når journalisten skjermer seg selv

Når journalisten skjermer seg selv

 

Hva skjer når en venstrepolitisk ihuga journalist, som også vil være politisk korrekt,  intervjuer en talsperson for SIAN, som etter journalistens oppfatning  fremmer ekstreme og uholdbare meninger om islam?  Jo, ”the gentleman of the press” omtaler intervjuobjektet i negative, kryptiske og uangripelige vendinger – og han skriver en reportasje der det er åpenbart for enhver at SIAN’s representant virkelig har ytterliggående og grumsete politiske holdninger. Dermed får journalisten bevis for, et bevis han overfører til leseren, at hans forutinntatthet stemmer med virkeligheten.
Men hva gjør den samme journalisten – når hans utfordrende spørsmål med innbakte påstander –  besvares av intervjuobjektet på en måte som avdekker at journalistens  spørsmål og påstander hviler på et fullstendig sviktende grunnlag?  Hva skjer når journalisten i en slik situasjon skal skrive ut sitt stoff?  Han skriver om noe annet.
Arne Tumyr