Når vil norsk skole følge etter?

Imam Akmal Ali orienterer teologen Levi Eidhammer om den islamske lære: Allah har bestemt at muslimske kvinner ikke kan gifte seg med norske menn. (Foto: SIAN)

Berlin-skole åpner for islamsk bønn og eget bønnerom

Når vil norsk skole følge etter?

Naturligvis er det grumset nyrasisme og grov diskriminering når muslimske elever her i landet ikke får be i skoletiden. Ikke er der bønnerom ved norske skoler heller! Dette blir det vel nå gjort noe med, etter som Berlin viser vei.

Her var situasjonen den, ifølge det avisene i dag forteller, at en 16 år gammel elev ikke fikk be i skoletiden. Muslimforeldrene gikk til rettssak – og nå har byretten i Berlin avsagt dom: Eleven skal få anledning til å utføre muslimske ritualer i skoletiden. Samtidig pålegger retten skolen å innrede et bønnerom til de muslimske elevene.

Bønnerom og krav om fri til å be fem ganger om dagen blir stadig sterkere i Norge. Ved noen undervisningsinstitusjoner så som universiteter er bønnerom allerede på plass. Også ved større arbeidsplasser der det arbeider mange muslimer er bønnerom opprettet. Men kravene forsterkes – islamiseringen foregår for fullt i det norske samfunnsliv.

Men det er slik det norske folk vil ha det. 80 pst. stemte ved valget på partier som vil opprettholde den nåværende islamiseringen. Når politikerne fortsetter å legge forholdene til rette for et fremtidig konfliktfylt Norge, har de støtte for dette i folket. Om fire år er det nytt valg.