Nei til hijab i 17.-mai-toget!

Nei til hijab i 17.-mai-toget!

Skrevne og uskrevne regler for deltagelse i 17. mai-toget, tilsier at opptogene på nasjonaldagen skal være fri for politiske og religiøse markeringer. I og med at 17. mai er en religions- og politisk nøytral festdag, burde det være en selvfølge at islamistene avstår fra det religiøse/politiske uniformsplagget hijab i toget.

Herved fremkommer en oppfordring til alle 17. mai-komiteer over hele landet: Hijabuniformerte islamister må bli bedt om å ta klesplagget av. De som nekter å følge oppfordringen bortvises fra toget.

Hijaben signaliserer: Vi vil ikke integreres i det norske samfunn.

Islamistene bør ikke få lov til å demonstrere for den totalitære politiske ideologien islam – aller minst på Norges nasjonaldag.

Det er et sørgelig faktum at i Kristiansand har ordfører Per Sigurd Sørensen gitt grønt lys for hijabtillatelse – og trolig også det islamske halvmåneflagget. I fjor gikk SV-formannen i byen Alf Holmelid med et stort palestinsk flagg i toget. I 17. mai-programmet skriver ordføreren at:

Kristiansand må være en raus by som preges av at vi som bor her representerer 135 forskjellige land – med ulik kultur, religion og bakgrunn. Denne dagen (17. mai) er vi samlet for fred og for fellesskap.

Sørensen bør ta en titt i Koranen og gjøre seg kjent med hvilket ”fellesskap” og hvilken ”fred” islam forespeiler dem som ikke underkaster seg Allah og profeten.

Ordføreren i Kristiansand er blant dem som fremmer islamiseringen i vårt land.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder