Nei til islam – Ja til frihet!

Leder i SIAN Arne Tumyr understreker viktigheten av å anerkjenne islam som en totalitær, politisk bevegelse og å redde Norge for kommende generasjoner. (Foto: SIAN)

SIAN-årsmøte:

Nei til islam – Ja til frihet!

Lørdag 14. mars avholder Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sitt årsmøte i Oslo med deltakere fra hele landet. I den senere tid har organisasjonen kunnet glede seg over et betydelig tilsig av nye medlemmer.

Leder i SIAN, Arne Tumyr, sier til vår nettavis at foruten vanlige årsmøtesaker, inviteres det til en bred debatt medlemmene imellom, der man tar opp ulike aspekter knyttet til islamiseringen.

- Hva er medlemmene opptatt av?

- At ikke politikere og samfunnsaktører for øvrig avviser islam og islamiseringen – men rolig ser til at vårt samfunn langsomt forvitres med islamske krav om frihetsbegrensninger. Våre medlemmer – alle som én – stiller seg bak parolen: Nei til islam – Ja til frihet! Vi er opptatt av å redde landet for kommende generasjoner.

- Kan du kort si – hva er galt med islam?

- Ikke bare pålegger Koranen enhver muslim å utbre islam, om nødvendig med sitt liv som innsats. Alle islamske ledere i vår tid legger ikke skjul på at hele verdens befolkning skal underkaste seg Allah, profeten og det islamske styresett.

- Hva er galt med det islamske styresett?

- Egypteren Sayyid Qutb var dikter og litteraturkritiker og nært knyttet til det islamske broderskap som ble dannet i Kairo i 1928. Han skrev boken Milepæler som fungerer for muslimene på samme måte som Hitlers Min kamp fungerte for nazistene. I denne boken heter det blant annet at:

Vesten har ikke lenger noen verdier å tilføre verden etter at demokratiet har spilt fallitt. I det islamske levesettet frigjøres mennesket fra å tjene andre mennesker ved i stedet å tjene, adlyde og bøye seg bare for Allah. Islam inngår ikke fredsavtaler med mindre fienden underlegger seg islams autoritet. Islam kan ikke stanse opp ved geografiske grenser eller holde seg innenfor etiske rammer og overlate menneskearten til ondskap, fordervelse og det å tjene andre enn Allah. Det er islams rett og plikt å frigjøre folk.

- Men er ikke dette nå historie som hører til i en svunnen tid?

- Ja, det er mange naive europeere så vel som nordmenn som ser på islam som enhver annen religion, men de nekter å se i øynene det faktum at islam er ikke bare en religion, men også en politisk totalitær bevegelse på linje med blant annet nazismen. Den kjente islamske ”fatwageneralen” i Europa, Yusuf al-Qaradawi, som nylig sjokkerte selv redaktøren i Aftenposten da han uttalte at Holocaust var Allahs straffedom mot jødene, sa i en annen og ofte sitert sammenheng følgende:

Med Allahs vilje vil islam vende tilbake til Europa og europeerne vil konvertere til islam. Da vil de være i stand til å utbre islam til hele verden. Jeg garanterer at erobringen denne gang ikke vil skje med sverdet, men ved hjelp av omvendelse og ideologi.

- Men, Tumyr, blir ikke dette tross alt noe perifert i forhold til islams og muslimenes stilling i Norge i vår tid?

- Ja, man kan jo fortrenge alt man ser og alt man vet. Vi vet at den beste integrering skjer ved at muslimske kvinner gifter seg med norske menn. Men det nekter muslimene – dermed opprettholder de et apartheidsystem som er i strid med alt som er rett og rimelig. Muslimer praktiserer reinspikka religionsrasisme. Vi har sett de mest groteske utslag av hvordan islamistene nekter oss religions- og ytringsfrihet. Muslimenes perverse syn på kvinner og seksualitet vil de ha inn i det norske samfunn.

- Hvilke mottiltak vil du anbefale?

- Myndighetene på alle plan må si nei og atter nei når muslimer kommer til politikere, skolefolk, sykehus eller andre med krav om særordninger med bakgrunn i deres religiøse tro.

- Men er det ikke rimelig at de må kunne takke nei til å spise svinekjøtt?

- Jo, det er rimelig. Det er ingen her i landet som krever av dem at det skal de, men vi vil heller ikke at de skal slakte dyr som er i strid med dyrevernloven – for det skjer dersom det er tale om halalslakting.

- Hvordan ser du på situasjonen for SIAN framover?

- Jeg håper at medlemstilveksten fortsetter og at vi i større grad får komme til orde i den offentlige debatt. Vår stemme og våre avisinnlegg kommer dessverre bare i liten grad fram for offentligheten, sier Arne Tumyr, som til slutt legger til at de som ønsker det må gjerne ta kontakt med ham: [email protected].

SIANs internettredaksjon
Observatør