Ni muslimer tar avstand fra terrortrusler og steining av homofile

Mohyeldeen Mohammad advarer om terrorangrep på norsk jord. (Foto: NRK)

Demonstrasjon mot Mohyeldeen Mohammad får liten støtte:

Ni muslimer tar avstand fra terrortrusler og steining av homofile

I dag hadde muslimer i Larvik og i landet forøvrig muligheten til å fortelle det norske folk et lenge etterlengtet budskap. De hadde muligheten til å uttrykke sin avsky overfor shariastudenten og islamisten Mohyeldeen Mohammad – og det brutale budskapet han forkynnet til mer enn 3 000 av sine trosfeller på Universitetsplassen i Oslo 12. februar – uten at så lite som et pip ble fremsatt i protest. De hadde muligheten til å ta avstand fra terrortrusler, steining av homofile og forherligelse av Osama bin Laden – slike ”sjarmerende” attributter som enhver god muslim bør og skal anerkjenne iflg. islams doktrine.

De hadde muligheten til å fortelle det norske folk én gang og for alle: Vi, norske muslimer, anerkjenner demokratiets og rettstatens prinsipper. Vi anerkjenner menneskerettighetene, Norges lover og våre felles adferdsregler og normer. Vi ønsker å bli integrert i det norske fellesskap, og vil ikke fremme krav til samfunnet på islamske premisser.

Derved kunne muslimene satt et verdig punktum for alle spekulasjoner om hvorvidt Mohyeldeen Mohammad talte for atskillig flere enn seg selv, da han tok til orde for noen av de mest brutale og menneskefiendtlige – men likevel sentrale – aspekter ved islams doktrine.

Hvor gjerne ville vi ikke hørt det?

Det fikk vi imidlertid ikke høre. Til tross for omfattende presseomtale møtte ikke mer enn ni muslimer – blant om lag 1 000 i Larvik og mer enn 200 000 på landsbasis – opp til demonstrasjonen på Larviks torg. Iført dunjakker og med hjemmelagede plakater påskrevet blant annet ”Vi tar avstand fra uttalelsene [til Mohyeldeen Mohammad, red. anm.]” ble de møtt med sinne og skjellsord fra forbipasserende trosfeller.

– Vi ønsker å vise at uttalelsene til Mohyeldeen Mohammad ikke er representative for flertallet av muslimer i Larvik og Norge, uttalte Malika Hamarash og Ahmad Siddiq Umar, som var initiativtakere til demonstasjonen, til NRK.

Deres ønske var aktverdig, men lot seg dessverre ikke oppfylle. Under Oslo-demonstrasjonen 13.02.10, hvor Mohyeldeen Mohammad og Arfan Bhatti var arrangører, møtte til sammenligning mer enn 3 000 muslimer opp.

– Hvis dette får fortsette, vil det til slutt være for seint. Da vil vi få en 11. september og en 7. juni på norsk jord, advarte Mohyeldeen Mohammad i sin tale.

Det er en ubehagelig erkjennelse, men sakens kjensgjerninger hentyder på at Mohyeldeen Mohammad har større støtte blant norske muslimer enn de ni som hevet sine spede stemmer mot ham.

Selvfølgelig bør vi forvente av påstått demokratisk anlagte muslimer at de tar avstand fra Mohyeldeen Mohammad. Stillheten er forstemmende – foruten de ni, selvsagt.

Dersom en norsk ungdom ved et tilsvarende arrangement hadde fremmet likelydende synspunkter om bl. a. homofile – med f. eks. nazistiske eller kristenfundamentalistiske motiver – så ville han trolig mottatt en kanonade av fordømmelser fra sine landsmenn.

”Hanen som vokser for fort, får hodet kuttet av”, heter det i et tyrkisk ordtak. Muslimene toer kanskje sine hender i stilltiende anerkjennelse av ungjihadisten Mohyeldeen Mohammad, men besværer seg over hans frimodighet.

Morten Andersen
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
representant