Nok en seier for ekstremistene

Nok en seier for ekstremistene

I oppslagsverk defineres «islam» som er religion basert på profeten Muhammeds lære. Men det finnes likevel ingen felles oppfatning blant de som kaller seg muslimer, om hva ide-systemet «islam» går ut på.

 

Man kan for eksempel forsøke å dele muslimene inn i kategoriene «ekstreme» og «moderate». De ekstreme mener at islam skal praktiseres slik religionen opprinnelig ble praktisert av Muhammed og de fire første khalifene på 600-tallet. De «moderate» vil er derimot av den oppfatning at islam er nå er noe annet, og at religionen ikke kan praktiseres på samme måte i dag som den ble praktisert for over 1000 år siden.

 

Hvis man tenker seg at alle verdens muslimer ble enige om at islam i dag må praktiseres på en måte som er forenlig med verdier som demokrati, menneskerettigheter (som innbefatter ytringsfrihet og religionsfrihet) og fred, ville ikke islamisering være noen fare for våre vestlige samfunn. (Men masseinnvandring kan uansett være farlig.) Muslimene kan på mange måter stemme med føttene ved å velge å slutte opp om moderne ideer. Det kan nevnes at nesten alle jøder har valgt å se bort fra moselovene, og intet ville være bedre om verdens muslimer fikk det samme forholdet til sharia-lovene som jødene har til moselovene.

 

I løpet av kort tid har imidlertid ekstremistene i Europa kunnet glede seg over profesjonelt gjennomførte, vellykkede aksjoner i både Paris og København. I begge aksjonene har de angrepet både folk som har hånet profeten og jøder. Begge grupper er svært forhatte blant verdens islamister. Tidligere har hemmelige tjenester klart å avverge veldig mange aksjoner, men det kan nå se ut til at islamistene i Europa er i ferd med å løse «terror-koden». I både Paris og København synes terroristene å ha skaffet seg god etterretningsinformasjon i forkant av aksjonene.

 

Men evnen til å gjennomføre aksjoner er ikke tilstrekkelig. Vår hjemlige terrorist klarte det samme, men lyktes høste politisk gevinst ettersom han ikke klarte å få noe støtte for det han hadde gjort. Til tross for at aksjonene hans var vellykkede, lyktes han ikke å kapitalisere på dem politisk.

 

Hvis de europeiske muslimene hadde vist at de tok avstand fra terroristene, ville de suksessfulle aksjonene vært politisk mislykkede. En gruppe moderate muslimer har etter alt å dømme ønsket å frata islamistene den politiske gevinsten etter aksjonen i Danmark ved å slå ring om synagogen i Oslo. Et klarere markeimg av at norske muslimer tar avstand fra ekstremisme kan man knapt tenke seg.

 

Markeringen fikk massiv forhåndsomtale. Mens de som møter i SIANs markeringer vet at de risikerer å bli hetset av offentlig finansiert pøbel eller forfulgt på annen måte, visste de som kom i denne markeringen at de ville bli hyllet som helter i pressen. Og mediene utbasunerte da også at arrangementet var en stor seier i kampen mot ekstremistene.

 

På VG.no het det for eksempel: «Norske muslimer slo lørdag en menneskelig ring rundt synagogen for å vise at de tar avstand fra jødehetsen, etter terrorangrepene i Paris og København. Om lag 1300–1400 personer var til stede ved synagogen på St. Hanshaugen i Oslo.»

 

Leseren får inntrykk av at et massivt muslimsk oppbud islolerte ekstremistene slik Rosemarsjen markerte at Breivik var islolert i 2011.

 

Men bildene fra markeringen forteller dessverre en helt annen historie. Se her, her og her. De fremmøtte massene var ikke muslimer som demonstrerte mot terroren. De nordmenn som markerte hva de håpet at muslimene i Norge skulle mene. Bildene viser en kort lenke av et lite antall muslimer. Det er all mulig grunn til å gi honnør til disse muslimene for å markere at de ikke mener at islam skal være ekstremistisk. Men de synliggjorde også at de moderate muslimene ikke er veldig representative for den muslimske befolkningen i Norge. Et nederlag for de moderate mao.

 

Hva så med de ekstreme? Ved terroristens begravelse kunne muslimer bo satt i Danmark ha holdt seg hjemme for å markere at de ikke delte terroristens ideer om hva islam er.

 

Men det var ikke det som skjedde.

 

Vi håpet de muslimske massene i Norge skulle vise støtte til jødene. Det som skjedde var at mange muslimer i Danmark valgte å hedre den avdøde terroristen. VG rapporterte ikke sannferdig om støttemarkeringen utenfor synagogen. Om begravelsen skriver de:

 

«Opp mot 2000 mennesker møtte opp til fredagsbønn. Ikke alle fikk plass inne i moskeen, så flere måtte vente utenfor. Om lag 500 menn fulgte med videre til gravlunden, der i blant norske Ubaydullah Hussain, kjent som leder for Profetens Ummah, ifølge danske BT.»

 

Man kan håpe at disse tallene er like oppblåste som tallene for antallet deltagere i synagoge-markeringen. Men i dette tilfellet er det dessverre et deprimerende sammenfall mellom bilder og tekst....

 

Etter 22/7 tapte ekstremisten det politiske slaget. Etter terroren i København kan ekstremistene notere seg for en dobbelt seier. Den uhyre vellykkede terroraksjonen ble etterfulgt av en enda viktigere politisk / religiøs seier....

 

Budskapet er klart. Muslimene kunne ha definert bort ekstremismen fra islam. Men stemmegivningen med føttene etter aksjonene viser at bare så alt for mange deler ekstremistenes oppfatning om hva islam er. Og hva det ikke er...