Norge av din hånd, Konge!

Hva brast så høyt under kong Haralds og kronprinsens besøk i moskeen?

Norge av din hånd, Konge!

Kong Harald og kronprins Haakon underkastet seg fullstendig islams lover og regler da kongen for første gang besøkte hovedmoskeen i Oslo den 19. oktober. Kongefamilien lar seg fullstendig dirigere av de anti-humanistiske og kvinnediskriminerende regler som kjennetegner islam. Da dronning Sonja besøkte moskeen, nektet sjefsmuslimen å ta dronningen i hånden – det var forbudt i henhold til hans religion. Kongen og kronprinsen underkastet seg islamsk religiøs tvang ved å ta av seg fottøyet, noe som er uhørt i norske kirker. Kongens besøk og uttalelser varslet at islam er velkommen inn i Norges rike. I sannhet: Det brast så høyt 19. oktober i moskeen: Norge av din hånd, Konge!

Kongen og kronprinsen var så fornøyd med hva de hadde sett og lært knyttet til det islamske miljø. Uten blussel fikk Kongen seg til å si: ”De vi møter her er på lik linje med andre nordmenn”. Her var ingen motforestillinger i forhold til at muslimene ikke anerkjenner religionsfrihet, menneskerettighetene og likestilling mellom kvinne og mann. Angående indoktrineringen muslimene bedriver i moskeene hadde kronprinsen bare rosende omtale.

De muslimeske ledere skinte av tilfredshet – islam i Norge har nå også Kongens godkjenningsstempel!

Tenk om kong Harald hadde sagt: Muslimene må anerkjenne demokratiet, islam må anerkjenne menneskerettighetene, islam må anerkjenne religionsfrihet – islamske jenter må få lov til å bli forelsket i kristne gutter!

Nei, dette ble ikke sagt – her var det plass bare til ”dialog” og ”toleranse”. Slik er det også når kirkens folk besøker moskeen. Da er det så hyggelig – alle smiler og er enige. Kristendom og islam er nesten det samme – norsk demokrati og islamsk sharia er også omtrent det samme!

Man må spørre: Har Kongen, kronprinsen og biskopene mistet vettet? Ser de ikke at nordmenn om noen generasjoner står i fare for å miste sitt land?