Norge bekoster opplæring i terrorisme

Norge bekoster opplæring i terrorisme

TV2 har avslørt at koranskolene som den norske regjering gir millionstøtte til i Pakistan, er stengt av hæren – fordi skolene var opplæringssentra i terrorisme. Taliban sto bak virksomheten. Mens norske og pakistanske myndigheter ”dokumenterte” at undervisningen gikk normalt ved skolene – samtidig som de bedyret at opplæringen fremmet toleranse og forståelse – kunne enkel TV2-journalistikk avsløre at det var mildt sagt uriktig. Det ble slått fast i reportasjen 8. november at den norske regjering gir økonomisk støtte til fremme av islamsk terrorisme.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har flere ganger opplyst at den økonomiske støtten Norge her gir bidrar til at barn som ellers ikke hadde fått undervisning nå får det – som følge av pengene fra Norge.

Da TV2 konfronterte UD med de nye opplysningene kom en ny forklaring. Det var de pakistanske myndighetene som hadde ansvaret for skolegangen og undervisningen – en undervisning som UD ikke hadde kontrollert.

Vil utenriksministeren nå fortelle det norske folk hvor bra det er at norske skattebetalere bekoster terrorundervisning i Pakistan?

Norge er det eneste vestlige land som bevilger penger til koranskoler i dette landet.

Det er forstemmende at utenriksminister Jonas Gahr Støre og den rødgrønne regjering – som bedriver denne politikken – fikk fornyet tillit av det norske folk.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder