Norge punger ut med millioner til koranskoler

Norge punger ut med millioner til koranskoler

Det er sant – virkelig sant at Norge betaler hvert år kr 30 000 til hver av 115 skoler i Nordvest-Pakistan. Dette utrolige ”bistandsprosjektet” ble avslørt for to år siden, men kontantstrømmen fra UD bare fortsetter. Utenriksminister Jonas Gahr-Støre synes dette er fornuftig pengebruk!

Det er denne fanatiske politisk/religiøse indoktrineringen som islam står for, som SIAN bekjemper med alle lovlige midler. Men hva nytter det når det offisielle Norge ved utenriksdepartementet understøtter og nettopp utvikler dette barbariet – barbari fordi det er hat, jihad, terror og kamp mot Vesten og de vantro denne hjernevaskingen dreier seg om.

Det mest forstemmende: Det norske folk ga fornyet tillit til bl. a. utenriksminister Jonas Gahr-Støre som ivrer for at Norge må støtte koranskoler i Nordvest-Pakistan.