«Norske» politikere bærer det islamske flagget skjult

Ser vi bare begynnelsen på et politisk ragnarokk?

«Norske» politikere bærer det islamske flagget skjult

Ja, man må virkelig spørre: Er muslimen, Sv-politikeren, stortingsrepresentanten og nasjonalforsamlingens visepresident, Akhtar Chaudhry, humanist – eller er han egentlig en genuin muhammedaner? Det står skrevet: Den som følger Muhammed følger Allah. Det er et spørsmål om ikke det er nettopp det Chaudhry gjør, for han har aldri tatt avstand fra djevelskapen i islam. Denne profetens våpendrager svinger seg nå på hyklersk vis opp til de etiske høyder. Chaudhry er moralsk oppbrakt over «Farmen»-deltaker, Andreas Nøstrud, som har fordømt homofili og kvinner som ikke kler seg «sømmelig». Moseloven krever dødsstraff for homofile, sier Farmen-deltakeren. Visepresident Chaudhry er angivelig sjokkert over Nøstrud sine uttalelser. Med indignasjon sier islams talsperson: «Hva hadde skjedd hvis en muslim hadde sagt dette og begrunnet det med Koranen, slik Andreas Nøstrud gjør det med Bibelen?

Stortingets visepresident – denne profetens kryptisk/politiske soldat i Dar al-har går lengre – han får seg til å si: «Hadde en muslim sagt dette hadde det blitt sterke reaksjoner. Islamsk råd, alle imamer og enhver muslim hadde blitt bedt om å gå i fakkeltog og fordømme utsagnene. Men fra kristen-Norge hører vi ingen ting!»

Nei, vi hører ikke noe fra «kristen-Norge» simpelt hen fordi Moseloven – så vel som en rekke bud i den jødiske Tora – er døde og maktesløse i det sekulære samfunn. De gjelder ikke lenger, men  sharialovene og de mange menneskerettighetskrenkende islamske bud er en realitet i de islamske stater.

Chaudhry kom fra Pakistan til Norge i 1982. Hvor var han da 3000 muslimer en februardag i 1989 brølte på Karl Johan: Drep Salman Rushdie! Var han med i drapsdemonstrasjonen, eller skrev han et leserinnlegg til avisen der han tok avstand fra fatwaen?

Han har valgt en politisk karriere der han står med ett bein i SV-ideologien og det andre i det islamske ummah. SV-politikeren har ikke tonet flagg i spørsmål der islam krenker menneskerettighetene. Ved hjelp av opportunistisk kløkt  og politisk slalåmkjøring har det lykkes ham ikke å bli stemplet som kafir. Han har lært av norske politikere. Mens Halvor fra Toten i politisk sammenheng står snart på høyre og snart på venstre foten, står Chaudhry snart på den norske og snart på den islamske foten. Han er nemlig helt avhengig av stemmene fra «de gode muslimer» når han nå skal ta omkamp om stortingsplassen med Heikki Holmås foran stortingsvalget neste år.

Denne islamsk-norske politikeren er rene tryllekunstneren når han legger i vei med at norsk velferdspolitikk er synonym med den politikken Koranen anviser. Chaudhry viser til at Koranen påbyr muslimer å dele, noe som ifølge ham preger den norske velferdsstaten. Akhtar Chaudhry mener muslimer følger Koranen når de stemmer rødt.

- Grunnprinsippet i islam er at det du tjener er ikke ditt. Du skal beholde det du har bruk for, resten er fellesskapet sitt. Dersom naboen går sulten til sengs, er du ikke en god muslim. Og det er staten som førende etat som skal ha ansvar for at folk har det bra. Den skal hente fra de som har det bra, og levere til de som ikke har, sier han til TV2-avisen.

Chaudhry tar feil, for dersom naboen er vantro , kristen eller jøde, skal en muslim sky ham som pesten. Dele med de som ikke har, ja, men ikke dele med de som fornekter Profeten.

Det er riktig – over hele Europa stemmer muslimer på de sosialistiske partier – det er fordi disse partiene i særlig grad åpner dørene for muhammedanere og legger forholdene til rette for islamisering – og her står Akhtar Chaudhry i første rekke.

Chaudhry fordreier historien når han sier: «Muslimer bidrar like mye som andre. Pakistanerne som kom hit på 60 og 70-tallet jobbet så mye at de ble kjørt på sykehuset. Arbeidsgiverne kan bekrefte at de jobber hardt. Men det betyr ikke at det ikke er unnasluntrere. Det finnes i alle nasjonaliteter.»

Sannheten er at pakistanere kom hit på 60/70-tallet i  gjenger – uten at de var invitert. De drev gatelangs i Oslo uten penger, uten arbeid og uten mat - men de ville ikke reise hjem igjen. Det ble en offentlig debatt om hvem som skulle sørge for mat og husrom til disse menneskene. Sosialvesenet måtte ta seg av stakkarne, som smått om senn presset seg inn i det norske samfunn. Ingen protesterte mot svinekjøtt eller urene hunder. Ingen forlangte halalmat, ingen krevde bønnerom eller at kvinner skulle iføre seg islamsk hodeplagg. Alle forholdt seg til norske lover og regler uten å kny. Men det var den gang - da islamistene var få. I dag er de 200.000 og de islamske kravene har økt i takt med antallet muslimer som inntar landet.

Det er ikke sant at de med bakgrunn fra islamske land er som nordmenn flest. De som følger med kjenner statistikken som omfatter overfallsvoldtekter, ransoverfall, skattesvindel, trygdemisbruk og mishandling av kvinner. Samtidig fronter muhammedanerne islam som «fredens religion», mens islam i virkeligheten er barbari satt i system. Det er dette samfunnssystemet Stortingets visepresident,  Akhtar Chaudhry, applauderer – og som nå den nye kulturministeren Hadia Tajik   systematiserer innenfor flest mulige områder. Dette er begynnelsen.

Chaudhry mener muslimer i Norge blir sjarmert av politikere som ikke bor i svære palass, men som oppfører seg som «mannen i gata».  «De ser at statsministeren står og fyller bensin på sin bil, på lik linje med drosjesjåføren. Det er en drøm som går i oppfyllelse for dem. Innvandrere ser jo også at internasjonal solidaritet er veldig viktig for den norske staten. Norge er for rettferdighet for palestinerne, for sørafrikanere, og venstresiden står imot USA sin brutale politikk overfor Irak.»

Er det derfor det vi har en omseggripende folkevandring av muslimer til Vesten, Chaudhry? Er det fordi Profetens samfunnsmodell har spilt fallitt – kan vi si rett ut at islam har kollapset på samme måte som kommunismen?

Visepresidenten fikk følgende spørsmål: Kan innvandere i Norge bli en politisk kraft?

- Ja, det er vi allerede. Vi er rundt ti representanter i bystyret med innvandrerbakgrunn. Det viser at velgerne er bevisste, de bruker innflytelsen sin på en aktiv måte, sier Chaudhry.

Helt riktig. Innvandrerne kuppet Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo der de nå har flertall. Det viser igjen at når islamistene kommer i politiske posisjoner for sine respektive partier er det ikke SV's eller Arbeiderpartiets idealer som teller – da er det kun ideologien som ligger gjemt i  det islamske ummah. Vi i denne generasjonen ser kun forvarsler av et politisk ragnarokk – som politikerne overlater til kommende generasjoner. I særlig grad er det våre norske sosialistiske politikerne – sammen med de islamske partifellene – som foreløpig bærer det islamske flagget i det skjulte – som fronter denne utviklingen. Stortingets visepresident, SV-politikeren Akhtar Chaudhry, er en av dem.

Stopp islamiseringen (SIAN)

Arne Tumyr

Leder