NRK med kampanjejournalistikk mot demokratiet

Import av feilkultur påfører samfunnet enorme kostnader

NRK med kampanjejournalistikk mot demokratiet

NRK hadde nylig en artikkel der de fokuserer på kostnadene forbundet med at politiet må beskytte SIAN sin demokratiutøvelse.

Artikkelen er en øvelse i uærlig distraksjonsjournalistikk som forteller oss at mediebedriften som tvangsfinansieres av deg og meg ikke har som formål å beskytte eller delta i demokratiet ved å sette et kritisk blikk på samfunnsproblemene.

Agendajournalistikken tyter frem allerede i overskriften:

«Politiet vil ikke si hva det koster å holde Sian og motdemonstranter fra hverandre».

Realiteten er at Politiet ikke vil si hva det koster å holde motdemonstrantene unna SIAN.  Dette er en signifikant distinksjon, og ordvalget til NRK-aktivisten er forsettlig. Man vil skjule det faktum at politiske terrorister av muslimsk og venstrebliven valør utgjør en alvorlig trussel mot land og folk.

De antidemokratiske samfunnsfiendene som deler NRK sin politiske målsetning om å ødelegge Norge, beskyttes av NRK.

NRK siterer meg på at «Det er ikke vår virksomhet som legger beslag på politiets ressurser. Thorsen mener tvert imot at det er motdemonstrantene som koster penger».

Det NRK ikke siterer fra min epost til journalisten, er:

Det er trist at politikernes import av feilkultur i kombinasjon med kulturmarxistenes hjernevask av våre unge skaper så mye splittelse, mistillit, intoleranse, hat og voldsvilje at statsmakten må bruke millionbeløp på å beskytte politiske aktører som deltar i demokratiprosessen.

Det er ingen kostnad som er for høy når demokratiet skal beskyttes. Statsmakten har fått tillit av innbyggerne til å ivareta demokratiet. Ett av elementene i kontrakten mellom statsmakt og befolkning er maktmonopol. Når uintegrerbare adidasriddere og venstreblivne antidemokrater utfordrer maktmonopolet og konsoliderer sine virksomheter i kamp mot demokratiet, er det intet alternativ. Statsmakten plikter å bruke de nødvendige ressurser, enten det er penger, køller eller gummikuler.

Det er ikke vår virksomhet som legger beslag på politiets ressurser. Det er venstreblivne og muslimske samfunnsfiender som legger beslag på politiets ressurser. Politiet vet hvem som truer samfunnet vårt, og det er definitivt ikke SIAN.  

Hvorfor tror NRK at samfunnet er blitt slik?

Hva mener NRK at statsmakten bør gjøre med problemet (dersom NRK mener at nåsituasjonen er et problem)?

Mener NRK det er rimelig at samfunnet skal underkaste seg voldsmannens tyranni?

Har vi demokrati da?

Mener NRK at demokrati er verdt å forsvare?

Hvor mange kroner er frihet verdt? 

Hva er NRK sin  øvre grense for ressursbruk når vår sivilisasjon og vårt levesett ligger i vektskålen?

NRK unnlot å publisere det meste av ovenstående besvarelse, fordi det ville sparket beina under kampanjejournalistikken deres.

Når gammelmedia ikke driver med assosiasjonslek og stråmenn, kommer distraksjonen frem. Som her. La oss snakke om hva det koster å beskytte SIAN så håper vi at ingen tenker på hvorfor politiet må beskytte SIAN. Opprørspoliti, politisoldater, bikkjer og gjerder er et symptom på en sykdom, og sykdommen heter definitivt ikke SIAN. 

Det fremgår også av NRK artikkelen at Forbundsleder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad ønsker at utgiftene belyses.

Hvorfor mener Bolstad at det er viktig at allmenheten vet hva det koster å beskytte SIAN mot uintegrerbare adidasriddere og ytterliggående venstreblivne?

Er Bolstad tilhenger av at samfunnskostnaden på hundrevis av milliarder pr år forbundet med islamproblemet også bør belyses bedre?

Og hva med de enorme menneskelige lidelser som islamproblemet medfører?

Vil Bolstad at politiet skal slutte med å skjule informasjon om den hemningsløse forekomst av muslimvold og muslimvoldtekt?

Er Bolstad enig i at de ubudne gjestene som beviser at de ikke passer her - og som genererer milliardkostnader - må deporteres?