Oppgjør med intoleranse og hat – ja takk

Oppgjør med intoleranse og hat – ja takk

Åse Kari Kobbersletten bommer stygt når hun forsøker å koble SIAN til 22. juli i et meningsinnlegg i Gudbrandsdølen Dagningen 3.7.21.

Det er nøyaktig ingen ting som gjør det naturlig å nevne SIAN og 22. juli i samme åndedrag. Breivik bestemte seg allerede i 1999 for å begå en spektakulær aksjon. Dette var ett år før SIAN ble stiftet. Breivik oppga den muslimske terrorbevegelsen Al Qaida som inspiratorer. Han nevner ikke SIAN. Forskere har nylig slått fast at den norske høyresiden tar avstand fra Breivik. 

Det er intet grunnlag for å hevde at høyreekstremisme vokser. Tvert imot. Europols Te-Sat har i årevis eksponert hvem som bedriver terror. Det er i svært liten grad høyreekstreme. Muslimer og sosialister/anarkister står for nesten alle terrorhandlinger. Separatister følger deretter, med høyreekstreme på siste plass. Dette er allmenn kunnskap.

Disse fakta viser at det er eksistensielt for samfunnet vårt at frivillige påtar seg å informere om virkeligheten, når politikere og medier svikter sine oppgaver. At terror ikke er det farligste verktøyet ekstreme grupper bruker for å ødelegge samfunnet vårt, må også nevnes. Ensidig fokus på terror hindrer samfunnet fra å bekjempe annen ekstremisme.

Kobbersletten åpenbarer stor iver etter å bekjempe ekstremisme med virkemidler som ikke virker. Ingen velmenende vert kan inkludere en gjest som ikke vil integreres, men i stedet insisterer på å segregere seg fra vårt samfunn, og avviser våre normer og regler.

Det eneste lyspunktet i innlegget hennes er informasjonen om at Kobbersletten og de andre tilhengerne av islamiseringen av Norge vil holde seg unna vår markering på Stortorget, og heller samles i Søndre park. Det åpner opp for at patrioter og folk som rett og slett bare er nysgjerrige, kan møte frem på Stortorget uten frykt for å bli eksponert for intoleranse, hat, trusler og vold som så ofte utøves av islamtilhengere. Hvis du mistenker meg for å overdrive, så se på politioppbudet. Det dokumenterer min virkelighetsbeskrivelse.

Avisen Gudbrandsdølen Dagningen som publiserte Kobberslettens nedrige demoniserings- og assosieringsforsøk, har nektet å publisere det ovenstående tilsvaret til tross for at avisen er underlagt Vær Varsom Plakaten. PFU klage er sendt.

Oppdatering 30.8.21: Åse Kari Kobbersletten politianmeldte Lars Thorsen og SIAN for trusler og brudd på åndsverkloven etter denne artikkelen.

Saken ble henlagt som intet straffbart forhold.

At hun selv bedriver løgn, assosieringslek og andre nedrigheter betrakter hun som uproblematisk.

Anmeldelsen og begrunnelsen i klagen til statsadvokaten underbygger at det var riktig å fremstille henne slik illustrasjonsbildet gjør.