Oppildner SIAN til islamhat på Karl Johan?

Oppildner SIAN til islamhat på Karl Johan?

Organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) har søkt om å avholde stand på Karl Johan. Dersom Jonas Gahr Støre hadde skullet avgjøre søknaden, er det nærliggende å forestille seg følgende svar:

SIAN befinner seg i kategorien hvor man oppildner til hat, har ekstreme synspunkter og uttrykker dem på en slik måte at det er sannsynlig at det vil fremprovosere spenninger og vold i hovedstaden dersom en slik stand tillates avholdt. På denne bakgrunn avslås søknaden.

En amerikansk kommentator, Michael Savage, ble nektet adgang til England med samme prinsipielle begrunnelse. Geert Wilders fra Amsterdam ble også avvist fordi han kritiserer islam.

Britenes innenriksminister, Jacqui Smith, går litt lenger enn Støre og Stoltenberg – som har ivret sterkt for ytringsfriheten – som imidlertid ikke måtte ”misbrukes”. Våre nye landsmenn (les muslimer) måtte ikke bli såret eller krenket. Dette synet er på linje med hva stormuftien av Jerusalem forfektet da striden om Muhammedtegningene raste som verst: ”Profeten står over ytringsfriheten.”

Europa er i ferd med å underkaste seg islam. En sivilisasjon kan være på vei mot undergangen. Da en annen totalitær politisk ideologi truet Europa for 70 år siden, var England og Frankrike de to nasjonene som først kjempet mot tyranniet. I vår tid er det nettopp disse to nasjonene som står i første rekke av de nasjoner som er villig til å la seg underkue av islam.

Det er inngått en avtale mellom EU og en rekke islamske stater om utvidelse av EU til Stor-EU – den såkalte euromediterranske avtale. Her heter det: Det garanteres respekt for islam.

Pave Benedikt XVI sa det samme da han kom til Jordan 9. mai – han også hadde respekt for islam. Paven ba også muslimene om unnskyldning for at han i en tale i 2006 hadde sitert en bysantinsk keiser som kalte islam voldelig og irrasjonell.

EU har inngått en samarbeidsavtale med Islamic Education der det slås fast i artikkel 5a at målsettingen er å utbre muslimsk tankegang og levevis over hele verden.

Demonstrerende muslimer i 2007 forlangte dødsstraff mot alle som fornærmet Profeten. Kritikk av islam måtte forbys.

SIAN driver ikke propaganda mot islam, Koranen, profeten eller mot muslimene. Vi bedriver folkeopplysning og legger fram nøkterne og faktiske opplysninger. Islam er imidlertid så barbarisk og grusom at selv når vi formidler islamistene eget budskap, blir dette inhumant og uakseptabelt for vestlige borgere. Formidling av fakta blir dermed formidling av kritikk som det er nødvendig for muslimene å få brakt til taushet. Det samme forhold gjør seg gjeldende over hele Europa.

SIAN hadde stand på Karl Johan også i fjor: Aggressive muslimer pekte mot oss og ropte: Heng dem!

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder