Ordfører Sørensen hindrer islamkritikk

Ordfører Sørensen hindrer islamkritikk

Ordføreren i Kristiansand, Per Sigurd Sørensen, er for at Byhallen skal – slik det heter i utleiereglementet – ”fremme debatt i det offentlige rom og stimulere til åpenhet og demokrati”. Likevel avviser han debatt, åpenhet og demokrati når islam er på agendaen. Ordføreren vil heller ikke vite av at kommunens bygninger benyttes til ”angrep på en av de store religioner”. For dermed bifaller kommunen angrep på muslimer, byens egne innbyggere! Her tillater ordføreren bare ensidig agitasjon til støtte for deres religion. Kritikk av islam må derfor skje ”utenfor kommunens bygninger” – i beste fall utendørs.

Ordfører Sørensen synes åpenbart at det er ok når muslimene bretter ut bønneteppet i Byhallen – og imamen informerer om at Allah har bestemt at muslimske jenter ikke kan gifte seg med norske gutter. Det er ok at islamistene i Byhallen agiterer for at FNs universelle menneskerettigheter underlegges Sharia. Ordføreren godkjenner også at kommunens bibliotek benyttes uke etter uke til fullstendig islamsk hjernevasking. Det gjelder å ”inkludere islamistene” i bysamfunnet. Kommunen skal ikke stille seg bak noe som muslimene finner ”støtende”.

Ordfører Per Sigurd Sørensen fra Høyre mener tydeligvis at ensidig islamagitasjon skal kommunen stille seg positiv til, men når sannhetens søkelys settes på islam sier ordføreren at han ikke vil vite av ”ensidig propaganda som ikke er inkluderende”.

Det er ok med ”Nei til EU” i Byhallen, ”Nei til atomvåpen” og ”Nei til den nye ekteskapsloven”. Derimot får organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge ikke lov til å benytte Byhallen til et offentlig arrangement med debatt der ”Nei til islam” er temaet.

Byens fremste folkevalgte, ordfører Per Sigurd Sørensen, er for ytringsfrihet, åpenhet og debatt, men det får være grenser!

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder