Påtalelederen i Agder Politidistrikt iverksetter ikke SIAN-undersøkelser

Saken blir i dag oversendt til statsadvokaten

Påtalelederen i Agder Politidistrikt iverksetter ikke SIAN-undersøkelser

Påtaleleder i Agder Politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar, har i dag, fredag 13. desember 2019 besluttet at anmeldelsen fra Muslimsk Union Agder, som går ut på at SIAN overtrådte straffelovens § 185, den såkalte rasisme-paragrafen under koranbrenningen 16. november, ikke foranlediger iverksettelse av politietterforskning mot SIAN.

Det betyr imidlertid ikke at saken er henlagt – idet påtaleleder har oversendt saken til statsadvokaten. Statsadvokaten har tre beslutningsalternativer – saken henlegges, det iverksettes politietterforskning eller det utferdiges tiltale mot SIAN.
Påtaleleder Kaddeberg Skaar opplyser til SIANs nettavis at han har gått igjennom sakens dokumenter og de videoopptak som har vært tilgjengelige. Det er på denne bakgrunn saken ble oversendt statsadvokaten i Agder.
-Har påtaleleder noen formening om hvorvidt straffelovens § 185 er overtrådt?
-Jeg har gitt uttrykk for min vurdering til statsadvokaten, men den er unndratt offentlighet, sier påtalelederen i Agder Politidistrikt til slutt.