Poenget er å redde Norge

Islamofil kommunist skjønner ikke poenget

Poenget er å redde Norge

Kommunisten Marthe Bastøe er i Sarpsborg Arbeiderblad 15.5.21 ute av stand til å skjønne hvorfor det er en dårlig idé å islamisere Norge. Dette til tross for at empiri slår fast at islam aldri har bragt noe positivt til noe land som har blitt utsatt for den. Islam er et komplett system for samfunnsstyring. Den gjør krav på å styre livet både til muslimer og ikkemuslimer. Derfor passer den ikke her.

At hun ikke skjønner voldsviljen til gjestene som angriper SIAN gang på gang, skyldes hennes manglende innsikt i konseptet islam. Islam befaler muslimer å angripe enhver som står i veien for dens ekspansjon. Når SIAN kritiserer islams profet eller politiske og militære doktriner, utløser dette alle muslimers individuelle plikt til defensiv jihad. Vold.

Bastøe hevder at SIAN mener at muslimer via islam har en hemmelig agenda der målet er å underlegge seg hele verden. Dette er ikke en hemmelig agenda. Den er helt åpen, og fremgår flere steder i koranen. Eksempelvis er vers 8:39 en tidløs blanko befaling om å drive menneskeslakt (qital) på ikkemuslimer inntil islam har verdensherredømme. Vers 9:33 slår fast at Muhammed ble sendt til jorden for å gjennomføre dette folkemordet på ikkemuslimer.

Bastøe drar inn jødedom og kristendom. For det første er disse irrelevante som argumenter i debatt om islam. For det andre kan de tre religionene ikke likestilles. Islam er eneste verdensreligion uten en gylden regel. Islam er eneste religion med en krigsdoktrine. Volden i det gamle testamentet er deskriptiv. Volden i koranen er preskriptiv. I det nye testamentet er det ingen vold. Kristus var en fredshippie. Muhammed var en krigsherre. Kristus var tydelig på at hans rike var utelukkende åndelig. Muhammeds islam er i hovedsak politikk. Uansett om kristendom hadde vært en negativ kraft (noe den aldri har vært), ville det ikke vært et argument for å tillate islam i Norge, med mindre du argumenterer på femåringsstadiet.

De eksempler på negativ menneskelig atferd som Bastøe lister opp, viser hvorfor det som etter islamsk etikk er «god» atferd, er helt uakseptabelt etter vestlig etikk. Bastøe har oppfattet at SIAN snakker om gode muslimer. Hennes fraværende teologiske kunnskap gjør at hun ikke vet at det er koranen og Muhammed som har definisjonsmakten på hva som er en god og dårlig muslim. Hun begår den vanlige feilen å bedømme muslimer etter ikkemuslimsk etikk, fordi hun ikke vet at vår sivilisasjon og islam har stikk motsatte etiske kompass.

Gode og dårlige medmennesker finnes i alle farger, fasonger og religioner. Men det er irrelevant i en diskusjon av om islam er bra eller dårlig for Norge. Man må ganske enkelt klare å skille temaet «islam» fra den muslimologi Bastøe bedriver. Realiteten er at islam definerer muslimer. Muslimer definerer ikke islam. Det gjør heller ikke Bastøe eller jeg. Definisjonsretten ligger hos Allah og Muhammed. Vil Bastøe ha en ærlig og opplyst islamdebatt, må hun fokusere på koranens forfatter og islams oppfinner, slik SIAN gjør.

Bastøe hevder uten grunnlag i fakta at islam er i utvikling. Islam er en lovreligion, Den er evig, perfekt og uforanderlig, ifølge Allah. Du kan ikke forandre eller reformere det perfekte, og islam deler ut dødsstraff til de som forsøker.

Bastøe fremfører direkte sjikanøse påstander om at SIAN fyrer opp fremmedfrykt og hat. SIAN sin frykt for islam sitt skadepotensiale baseres på teologi og 1400 års empiri. Vi kjenner islam. Den er slett ikke fremmed.

Bastø åpenbarer at hun tror mye rart om SIAN. Jeg anbefaler å søke fakta fremfor å basere politiske beslutninger på synsing og føleri.

Bastøe avslutter med å be folk bruke sinnet sitt til å bekjempe SIAN. Med andre ord vil hun fremme islamiseringen av Norge. Hvorfor er slike som Bastøe alltid så sinte? Mangel på saklige argumenter vil skape frustrasjon og sinne. Isaac Asimov sa at vold er den inkompetentes siste skanse. Bedre mennesker skaffer seg kunnskap. 

Innlegget er publisert i Sarpsborg Arbeiderblad

Marthe Bastøe sitt innlegg er gjengitt i kommentarfeltet.