Politi-hijab ny islamseier

Politi-hijab ny islamseier

Islams fremste frontfigur i Europa, Yusuf al-Qaradawi, kunne notere seg for en ny seier i dag – da den norske politidirektør, Ingelin Killengren, sammen med justisminister Knut Storberget – ga grønt lys for bruk av hijab i politiet. Dermed har Qaradawi nok en gang funnet bevis for at i vår tid kan islam kan lettest innføres i Europa gjennom et samarbeid med myndighetene.

Som begrunnelse for å tillate hijab sier Killengreen:

Politiet – som landets sivile maktapparat – skal representere et speilbilde av befolkningen, og ikke favorisere spesielle grupper eller etnisk eller religiøs tilhørighet. Som et ledd i dette er det av avgjørende betydning å rekruttere tjenestemenn og kvinner som representerer mangfoldet i befolkningen.

Men dermed favoriserer Killengren nettopp en gruppe med en spesiell religiøs tilhørighet. Ikke nok med det – denne gruppen fronter en politisk ideologi som har som mål å ødelegge vårt demokrati. De kvinnelige muslimske hijab-bærere signaliserer og demonstrerer med sin islam-uniform at de vil ikke være en del av det norske samfunn, de vil ikke integreres – de vil ikke ha noe å gjøre med norske polititjenestemenn. Disse systemslavene vil bygge opp et islamsk parallelt politikorps i Norge. Norsk Islamsk Råd danner bakteppet og fremsetter krav med henvisning til hva som er tillatt og hva som er forbudt for deres religion, som i virkeligheten er politiske krav.

Det var en nederlagets dag for SIAN. Vår uttalelse til politidirektoratet om at hijab ikke måtte tillates, ble ignorert. Lederen i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, er på linje med oss. Han sier at han er både overrasket og skuffet over avgjørelsen. Han understreket av at norsk politi skal være nøytral i forhold til etniske og religiøse grupper.

Det blir det nå slutt på med hijab på islamske kvinner i politiet.

Til tross for at islamiseringen av Norge går fram med stormskritt, gir SIAN ikke opp kampen. Vi vil nå be justisministeren om et møte der vi legger fram vår bekymring for det som skjer i vårt land.

Vår organisasjon må sammen med alle andre som er på linje med oss intensivere arbeidet for å få vedtatt en ny lov som ganske enkelt sier: Ingen kan fremsette religiøst begrunnete særkrav i det offentlige rom.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder