Politiet er igjen på banen med rasisme!

Hanne Kristin Rohde, leder i Oslopolitiets vold- og sedelighetsseksjon bekrefter overfor NRK at samtlige anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene er begått av ikke-vestlige innvandrere. Bildet er fra NRK Nett-TV 15. april 2009. (Foto: NRK)

Politiet er igjen på banen med rasisme!

Nå må Islamsk råd Norge og andre islamske ledere ta affære, for nok en gang har politiet lagt for dagen rasistiske holdninger! Oslopolitiets volds- og sedelighetsseksjon har nemlig uttalt at de over 40 anmeldte overfallsvoldtekter de siste tre årene er utført av innvandrere (les muslimer). Ikke nok med det – politiet opplyser også at ingen nordmann står bak en eneste av disse brutale forbrytelsene.

Nå bør Mohammad Usman Rana og Basim Ghozlan skrive en kronikk til Aftenposten (som ganske sikkert kommer inn) der de gjør det klart at når politiet legger fram fakta på denne måten nører de opp under fremmedfrykt og stigmatiserer muslimske menn som voldtektsforbrytere. De bør også skrive at i stedet for å skjerpe motsetningene, må nordmenn forstå og respektere islamske holdninger. Islamske ledere vil kunne utmale med bred pensel: Ingen norsk kvinne vil bli voldtatt dersom hun kler seg slik som en ærbar kvinne skal kle seg.

Ola og Kari Nordmann må ta til etterretning at en kvinne som går alene og som ikke har på seg verken burka eller hijab, er for en hore å regne. Hun ber om å bli voldtatt. Som dokumentasjon vil islamistene vise til at ingen ”ren kvinne” i tekkelige muslimske gevanter er blitt voldtatt her i landet.

Til støtte for sitt syn kan Rana og Ghozlan henvise til professor Unni Vikan som ber norske kvinner kle seg ”mindre dristig”. Hun sier også:

Det er oppsiktsvekkende hvor blinde og naive norske kvinner kan være overfor ikke-vestlige menn. Norske kvinner må bruke vett og forstand. Mange norske kvinner har for dårlig kunnskap om ikke-vestlige menns kvinnesyn.

Det var leit at Erna Solberg i egenskap av kommunalminister ikke fikk gjennomslag for sitt forslag om å opprette et shariaråd. Imamene i et slikt råd ville kunne drive opplysning om det islamske kvinnesynet. I muslimske stater straffes vanligvis ingen mann som voldtar en vantro hore som ikke er tildekket.

Norske kvinner må snarest, for ikke å utsette seg for voldtektsfaren, tilpasse seg Islamsk råd og det som norske politikere har lagt opp til: Det ”multikulturelle Norge”. Også kvinner må glede seg over det ”fargerike fellesskap.”

Les mer hos NRK.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder