Politiet kaster mer bensin på multikulturbålet

Representant for Det Nye Herrefolket forteller Statspolitiet hvor shariaskapet skal stå.

Vil Drammen brenne lik de mislykkede feilkulturprosjektene i USA ?

Politiet kaster mer bensin på multikulturbålet

Geir Oustorp. En stor del av problemet.

Overgriper i Statspolitiet Drammen

Overgriper i Statspolitiet Drammen

Noen steder er så engasjerende at det er vanskelig å rive seg løs. Drammen er et slikt sted. At det i realiteten er byens Stasipoliti som med tvangsmidler og ulovlig frihetsberøvelse hindrer deg å rive seg løs, legger dog en demper på begeistringen.

Drammen er et feilkulturelt helvete. Det kunne de klart å rydde opp i, om det ikke hadde vært for den institusjonaliserte forakten for lovverket som hersker i politi og kommuneadministrasjon. Som de fleste andre kommuner er der også et solid flertall av Norgesfiendtlige folkevalgte, men i Drammen er situasjonen så ille at de verste overgrepene ikke foretas av politikerne, men av offentlig ansatte.

Drammen er et shithole, og det er islam sin skyld. Eller rettere sagt, skylden ligger hos de som forsettlig tillot islamimporten. Kommunen har raskt økende muslimandel, nordmenn er trolig minoritet lenge før 2030. Derav følger en økonomi som allerede er miserabel, noe den sammenslåtte kommunen Nedre Eiker er mildt sagt misfornøyd med å bli belemret med.

I tillegg til katastrofal økonomi med derav følgende redusert kvalitet på infrastruktur, skole, helse, velferd, følger alle de andre karakteristika ved islaminfiserte byer; Herrefolkadferd, dominanskrim og lignende islamsk adferd.

Ikkemuslimske unge lider så voldsomt under den importerte islamske ondskapen, at noen mødre forsøkte å arrangere fakkeltog for å få motvillige politikere til å ivareta andre enn bare de muslimske innbyggerne. Trygge levevilkår er bare en av alle de selvfølgelighetene man før hadde i det sosialdemokratiske førislamske tillitssamfunnet, og som ikke lenger eksisterer i Det Nye Drammen.

Strategien til politiet i denne situasjonen er å bruke vold og uberettiget rettsforfølgelse mot de som stikker fingeren i verkebyllen. At byllen var der før vi kom, og at den utvilsomt vil bli større og snart vil sprekke med et smell, endrer ikke på den hjelpesløse strategien.

De kan ikke annet. Har man investert karriere og identitet i et mislykket prosjekt kreves ryggrad for å innrømme at man har heiet på feil lag. Er det noe kulturmarxistene i Drammenspolitiet ikke har, så er det ryggrad. Unntatt de muslimske betjentene. De er jo på det som per dags dato fremstår som vinnerlaget.

Alle nasjoner som - frivillig eller ikke - har importert feilkultur, har blitt shitholes.  Påfallende nok viser historien at den komponenten som gjør at multikulturen fører til mindre sikre nasjoner med havarert infrastruktur, velferdstilbud, livskvalitet og økonomi, har ett fellestrekk;

Islam.

Alt islam tar i, blir til møkk. Over alt der islam tillates å trenge seg frem, går alt nedoverbakke. Der islam tillates å legge sitt giftige slimslør over ett område, der er folkemord på ikkemuslimer fasit, når det blir mange nok muslimer. Det er et empirisk faktum, og det er initiert av teologiske befalinger direkte fra islams oppfinner og koranens forfatter.

Drammen er en av landets verste byer i så måte. Og det er slik fordi innbyggerne selv har valgt politikere som vil ødelegge Norge, og bygge noe helt annet på ruinene.

Vil man forandre Norge til et islamsk eller postmodernistisk helvete på jord, (sistnevnte fører uansett til et islamsk helvete), behøver man ikke entre politikken i Drammen. Det er tilstrekkelig å bli en del av det Norgesfiendtlige politiserte politikorpset i kommunen.

Der kan du få flashe din egen politiske ekstremisme. Du får statslønn for å drive politisk aktivisme i arbeidstiden, samtidig som du har monopol på å plage brysomme dissidenter. Tjenestemenn og –kvinner får lov til å markere sin personlige støtte til destruktive politiske prosjekter, ved å bære politiske symboler på sin venstreblivenhet sammen med politiuniform, i tjeneste.

Det politiserte Drammenspolitiet har begått en rekke lovbrudd, ikke bare mot politiske dissidenter. Vi har medlemmer som er blitt trakassert og utsatt for forferdelige overgrep i en årrekke.

Etaten har en tilnærming til De Uintegrerbare som er mildt sagt kontraproduktiv. Dulling og skulderklapp er livsfarlig. Den Uintegrerbare oppfatter politiets adferd som bekreftelse på det notoriske islamske offernarrativ. Slik adferd gir adidasriddere og lignende avskum frimodighet til å fortsette sin islamske oppførsel, i stedet for å innordne seg de normer og regler som gjelder i landet de er gjester.

Lørdag 13.6.20 ble jeg overfalt av den 16 år gamle voldsmuslimen Ali Salah Hassan. Han hadde da forfulgt oss, spyttet på oss og til sist angrep han. Både spyttingen og det fysiske angrepet omfattes av straffeloven § 271 (kroppskrenkelse). Jeg kvitterte med en boks rød spray i ansiktet hans. Det fungerte. Hans islamske adferd opphørte. Ganske umiddelbart ble jeg arrestert for kroppskrenkelse. Det ble glattcelle på undertegnede, Lena Andreassen og Ellen Due Brynjulfsen. For min del ble det besluttet ransaking av bolig for å lete etter beviser i en sak som utspant seg midt i Drammen. Sakens faktum sett opp mot politiets reaksjon gir grunn til refleksjon.

Dersom noen har tenkt tanken om at jeg kan være besatt av konspirasjonsteorier, se hva Statspolitiet selv sier til Drammens Tidende;

«Politiets stasjonssjef Øyvind [Aas] i Drammen sier til Drammens Tidende at 16-åringen ble påført en spray med farge.

– Denne ga ham merker i ansiktet og på klærne, og det svidde i øynene. Han ble tatt med til en helsesjekk på legevakta. Anmeldelsen og siktelsen for kroppskrenkelse reflekterer dette, sier Aas.

– Hvordan ser du på hendelsen?

– Ytringsfriheten står sterkt i Norge. Spørsmålet er hva målet med ytringen er. Er det å ytre seg, eller framtvinge en reaksjon, som kan reageres på deretter? Sprayer som den Thorsen hadde på seg er ikke ulovlige å besitte, men lovligheten av bruken avhenger av situasjonen, sier Aas».

For dette krapylet av en politimann – en stasjonssjef ! - så er det altså relevant for sakens opplysning, å spekulere på om brosjyreutdeling gjøres i folkeopplysningsøyemed, eller om min hensikt er å provosere mine politiske motstandere.

Implisitt; Aas tror jeg provoserte (siden han faktisk lager straffesak) og han mener at den imaginære provokasjon rettferdiggjør voldsmuslimens islamske adferd.  

Her beveger stasjonssjefen seg hinsides all lov og rettspraksis. Den dagen en rettskraftig dom slår fast at politisk aktivisme i form av brosjyreutdeling er en provokasjon som rettferdiggjør at den bemøtes med vold, da er Norge en fullkommen shariastat.

I et normalt land ville denne politistasjonssjefen fått sparken. I Norge blir slike dårer tidvis forfremmet til en porteføljeløs rådgiverstilling i direktoratet. Aas er en nyttig idiot for dem som ikke vil Norge vel. Alternativt er han dypere involvert. Det vet han best selv.

Aas kommenterer ikke det faktum at voldsmuslimen spyttet på minst en av damene i mitt følge.  Spytting er straffbart på linje med annen vold. I disse koronatider er det skjerpende.  Men når en muslim spytter på politiske dissidenter, da er det ok. I Drammen.

Videre sier Aas at det faktum at politiet kjørte voldsmannen til legevakta for trøst, er ansett som skjerpende i min sak. Politiet skal være nøytrale. Kulturmarxistiske tjenestemenn diskuterte i korridoren på arresten;  Voldsmannen er bare 16, og han er jo så hyggelig. Derfor var det slemt av Thorsen å nøytralisere voldsmannen.

Ja.

Alle muslimer er hyggelige så lenge de møter nordmenn som har underkastet seg den islamske invasjonsstyrken og deres herrefolkadferd.

Jeg kan love de hjernedøde politibetjentene vi møtte, at de vil oppdage en annen hverdag fra hyggeligmuslimene sine, den dagen deres tjenester til islams fremme ikke lenger er påkrevet. Hvor mange politifolk som blir drept av muslimene den dagen det smeller er unødvendig å spekulere på. Men politiet gjør intet for at det folket de er satt til å tjene, skal gi dem en hjelpende hånd den dag det spyrjast etter spjot. Tvert i mot.

Den nye normalen nå, er at adferd som vi tidligere år kun opplevde fra muslimer og kommunister, for tiden også utøves av politifolk i tjeneste.

Politiets stadig hyppigere menneskerettighetsbrudd, forfølgelse, traksssering, vold og ulovlig frihetsberøvelse av voldsofre er ikke bare et problem for oss som rammes av Stasi adferden.  Den er et bilde på sykdommen som rir samfunnet vårt. En sykdom enda farligere enn islam, fordi den lammer motstandsviljen mot islams pågående invasjon.

Politiets oppsiktsvekkende manøver med å snu voldssaken på hodet og pågripe/sikte voldsofferet, har sannsynligvis sammenheng med at slasker og svin høyere opp i hierarkiet har utstedt ordre. Det haster for Statsmakten å skape en situasjon som kan gi skinn av legitimitet til ytterligere en fellende dom, slik at de kan få fengslet meg for justismordsaken der jeg fikk 30 dager fengsel – ikke for det jeg beviselig hadde skrevet - men for hva slags tanker som tumler rundt i skallen til en kulturmarxistisk dommer.

Det er åpenbart at vår respons på Statsmaktens fiendeskap må være opptrapping av de lovlige forsvarstiltakene.  Som jeg er sitert i Drammens Tidende:

«Jeg anmelder ham [Ali Salah Hassan] for kroppskrenkelse og falsk forklaring. Og jeg sørger for at politiet i Drammen får en varm og begivenhetsrik sommer, skriver Thorsen, uten å utdype sistnevnte sitat».

Drammenspolitiet har valgt sin vei. Jeg står fast på min. Historien vil dømme oss alle.