Politikere islamiserer Norge – mot folkeflertallets klare vilje

Politikere islamiserer Norge – mot folkeflertallets klare vilje

Det er søkt om ny, muslimsk grunnskole i Oslo. Skolebyråd Torger Ødegaard (H) går inn for søknaden. Det ble spurt på nettet hva folket mente. Ca. 4000 svarte – 85 pst. sa nei, 15 pst. sa ja. For noen år siden spurte Oddvar Stenstrøm i Holmgang seerne: ”Anser du islam for å være en fare for de vestlige verdier?” 98 pst. svarte ja, 2 pst. svarte nei. Til tross for folkets klare holdning fortsetter politikerne å påtvinge folket og nasjonen ”de islamske verdier”. Landet legges åpent for muslimer og for islamisering – under dekke av at vi har et ”flerkulturelt samfunn”.

I Oslo er det opprettet allerede to barnehager med ”islamsk formålsparagraf”. Flere vil trolig komme.

Hvor ille den politiske vurdering er, fremgår av skolebyråd Ødegaards kommentar til spørsmålet om muslimsk skole. Han sier: ”Foreldre må avgjøre om en muslimsk utdannelse går utover en muslimsk integrering av barna”. Han sier også at en muslimsk skole må forholde seg til norsk lov og til læreplanen.

Til dette er å bemerke at Koranen, Muhammeds liv og lære, Sharia, Hadith og ”drep de vantro”, ”utrydd jødene” – er bakteppet for en muslimsk formålsparagraf. Dette står i motstrid ikke bare til norsk lov og læreplanen, men til alle verdier, menneskerettigheter og norsk lov.

Det å forene islamske verdier med tenkemåten og holdningene i det norske folk er en umulighet. I stedet for integrering innebærer islamske barnehager og grunnskoler segregering. Våre politikere legger i dag grunnlaget for borgerkrig i Norge om noen generasjoner.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder