Politikere og politi driver med narrespill om islam

Bedre å underkaste seg islam enn få hodet skåret av

Politikere og politi driver med narrespill om islam

Det er og blir en fornektelse av virkeligheten når politiet, politikere, journalister og akademia feier under teppet: Islam har det hele og fulle ansvar for krigene i Midtøsten – og den islamske terrorisme over hele verden. De velger å fremføre narrespillet: Det er «de høyreekstreme» og de «militante muslimer» som truer rettssamfunnet og verdensfreden. Mens det ene landet etter det andre står i flammer som følge av islamismens terrorvelde, innkaller Forsvarets forskningsinstitutt til et seminar 12. november for å belyse terrortrussel fra «ytre Høyre»! Rundt om i landet holder Øyvind Strømmen foredrag om «høyreekstreme terrorister», mens Shoaib Sultan fra Antirasistisk Senter «kartlegger høyreekstreme miljøer». Regjeringen skal ha et hastemøte for å iverksette forebyggende tiltak mot ekstremisme. Det er unektelig et fremskritt at regjeringen ikke er opptatt av å forebygge «radikaliserting» blant de «høyreekstreme»

Det er også et ørlite fremskritt at VG har konkludert med følgende:
«Men kampen mot militant og radikal islamisme kan ikke bare føres med politi og overvåking. Også de muslimske miljøene i Norge har en jobb å gjøre. Mest av alt er dette en ideologisk kamp, en kamp om verdier og menneskesyn. Den kampen foregår på den globale arena, i lokale moskeer - og i hjemmene der ungdom blir radikalisert.
Både foreldre og religiøse ledere har gitt uttrykk for at de føler seg maktesløse i møte med ungdommer som har funnet sine svar på internett, gjennom ekstreme islamister som sprer sin gift, og oppfordrer til «hellig krig» mot vesten, og mot de verdiene vårt samfunn bygger på. Vår oppfordring til bekymrede foreldre er at de spiller på lag med politi og andre hjelpere. Radikalisering av unge muslimske nordmenn angår oss alle. Derfor må vi også forsøke å finne løsningene i fellesskap.»

Her har VG sett litt av lyset i sin vandring rundt den varme grøten - avisen skriver nemlig at «dette er en ideologisk kamp om verdier og menneskesyn».
VG-redaktør Torry Pedersen har imidlertid en lang vei å gå før han skriver det som sant er. Det er ikke internett som har ansvaret for pesten de «radikale» muslimer sprer i samfunnet. «Hellig krig» og «giften» for øvrig er å finne i «den hellige bok», Koranen - internett er bare formidlingskanalen.
Ta for deg «helligdommene» Koranen, sharia og hadith-litteraturen, redaktør Torry Pedersen, og informer dine lesere om den vanvittige og barbariske lære som her doseres. Denne religionsfascisme handler om å angripe og drepe alle som ikke har den rette tro – terror og krig anbefales for «gode muslimer» som pålegges å føre krig mot de «vantro» til evig tid.
Ekstremistenes lærebok og inspirasjonskilde er Koranen, som bør kriminaliseres!
Avisen skriver om «militant og radikal islamisme» - ordbruk som avsporer de reelle forhold. Vi som har levd en stund vet at da kampen raste som verst mot nazi-Tyskland var det ingen som snakket eller skrev om «militant nazisme» - heller ikke var det noen som kvitret om «radikal kommunisme». En nazist er tilhenger av nazismen, en kommunist er tilhenger av kommunismen og en muslim, som er synonymt med muhammedaner og islamist er tilhenger av islam. Her finnes ikke sekulær islam, ikke europeisk islam, ikke moderat islam - her finnes kun islam. Utøvelsen av læren samsvarer med hjernevaskingen «Profeten» har beordret overfor sine slaver - i det islamske verdensfellesskapet Ummah.
Skal regjeringen komme videre må den avbryte dille- og dalle-dialog-snakket - og legge liket av profeten Muhammed på obduksjonsbenken. Etter dissekeringen kan regjeringens medlemmer informere muslimene om at det de fant under obduksjonen var fullstendig sykt og råttent!
Galskapen i dette forsterkes ved forestillingen om at dersom regjeringen går til dette skritt settes Oslo i brann.
Alternativet er at mens imamene og de islamske miljøer omtaler Muhammed som verdens fineste menneske - og islam som den eneste sanne lære som skal herske over hele verden - bøyer regjeringens medlemmer hodet og tier.
Gaa udenom, Peer, sa Bøyjgen.
Det er noen som mener at det er bedre å krabbe på knærne - underkaste seg og leve som annen klasses mennesker - fremfor å få hodet skåret av.
Det mener ikke SIAN - vi mener at de er bedre å ta kampen nå - sette foten ned og fronte våre verdier og idealer - mens det ennå kan skje uten blodsutgytelse.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder