Politikerne helt tause om innvandring i valgkampen

Innvandrerne siden 2005 har kostet 71 milliarder kroner

Politikerne helt tause om innvandring i valgkampen

Det er bare å takke og bukke for at Finansavisen fortsatt er en privat avis, uten statsstøtte, og som ikke er blitt politisk korrekt – slik altfor mange norske aviser i dag er blitt. For sist lørdag kom denne avisa med det innvandrerregnskapet som det norske folk har etterlyst i flere tiår. Og her kommer tallene fra Statistisk Sentralbyrå, og som ikke lenger kan stikkes under en stol. For dette er tall som kan få noen og hver til å bli svært bekymret -  der  disse talla nå knuser rapporten fra Terje Strøm som jobber for NyAnalyses,  som han la fram like før påske. Her prøvde han å innbille oss at innvandringen til Norge gikk med overskudd. Ja, milliardinntektene sprutet inn i statskassa! For hva ble vi ikke fortalt? Jo, vi klarte oss bare ikke uten innvandringen. Og der vi var mer avhengig av de fremmede, enn hva de var av oss! Og dette skulle han få oss til å tro på?

 

 

 

 

Nå viser det seg at det hele var basert på fusk og fanteri, slik det alltid er når en setter bukken til å passe havresekken. Sannheten er den at vi bare på de sju siste årene med denne rødgrønne regjeringen, har brukt den nette sum av over 70 milliarder kroner på en innvandring som aldri vil bli lønnsom! Men der fremtidige forpliktelser vokser med ei slik fart, at ingen lenger har oversikten.

Så nå ser vi at alt vi tidligere er blitt servert om berikelse og et fargerikt fellesskap – ikke var annet enn løgn og bedrag –  og ikke verdt papiret det var skrevet på!  For denne godt betalte Terje Strøm, som var satt til denne jobben, for å finne ut om det meste, han unnlot glatt å ta med alle utgiftene til både asylsøkere, integrering, helsestell, etc. etc., og som ifølge offisielle tall er på minst 10 milliarder kroner hvert eneste år! Og bare på disse tallene så ryker «overskuddet» til Strøm så det suser etter.

Men ikke nok med det. Denne mannen jukser så til gangs når han i tillegg inntektsfører påstått utdanning som disse folkene påberoper seg, fordi han mener dette er penger Norge «sparer» på skole og undervisning! Hvordan er det mulig å komme med slik svada? Sannheten er den, ifølge Hegnar & Co, at hver gang en ikke-vestlig innvandrer kommer til Norge, så påtar staten, eller rettere sagt vi skattebetalere oss en fremtidig netto kostnadsforpliktelse på 4,1 millioner kroner! Disse tallene knuser dermed myten og løgna om at innvandring er lønnsom!

Videre kan vi lese at 246.000 innvandrere som har kommet til Norge etter 2005, ikke bare koster oss disse 71 milliarder, men de har i tillegg fått rett til offentlige velferdsgoder – og som i framtida vil koste hele 376 milliarder kroner! Og det er atskillig mer enn hva de vil komme til å bidra med i skatter og avgifter!

Så det er bare å takke for at vi endelig har fått fakta og utfyllende tall på bordet. Og det må også tas med i det store bildet, at vi til stadighet fyller på med nye og vedvarende forpliktelser – og ikke minst en  innvandring som vil gå i underskudd og sette hele vår økonomi over styr, til det hele knekker sammen.  Og dersom ikke dette blir brukt i valgkampen for alt det er verdt, da er det bare tragisk og nok et bevis på at politikerne feier de viktigste stridsmålene under teppet.

Nei sannelig ser det ikke særlig lovende ut. For det er sedvanlig stille fra media, og ikke minst våre politikere.

Ja jeg har en liten mistanke om at de er blitt enige om at dette problemet skal det  ikke snakkes om under valgkampen, for de har alle svin på skogen!

Ingen tvil om at vi lever i et land der politikerne for lengst har gravd hodet langt ned i sanda, og der det meste går på autopilot!

Ankenes, 16.04.13.  Amund Garfors