Politikerne i Norge snur ryggen til Frankrike som nå kjemper for friheten!

President Macron er fast i fisken og setter foten ned mot det islamske barbariet. Muslimske ledere svarer med en krigserklæring. (Foto:TV2)

Islamsk krigserklæring mot Europa – muslimer lover vold og blodbad dersom Muhammed fornærmes

Politikerne i Norge snur ryggen til Frankrike som nå kjemper for friheten!

Den norske regjering med statsminister Erna Solberg i spissen - og hele Stortinget - snur ryggen til Frankrike som nå kjemper for friheten i kampen mot det islamske barbariet. Mens hatefulle og voldelige muslimer begår de frykteligste drap mot de som flagger ytringsfriheten, er den norske regjeringen opptatt av «Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer». Hva om man fikk en «handlingsplan» i krigen mot islamister? Nei, islam skal ikke røres. Artikler i Aftenposten også i dag anbefaler å «vise respekt».

Muslimenes kjente lovskole, Al-Azar-universitetet, har sendt ut et dekret der det heter at anti-islamske handlinger må kriminaliseres.
Egypts president, al-Sisi, sa i en tale: Ytringsfriheten stopper når muslimer fornærmes.
Irans president slo fast at fornærmelser av Muhammed vil føre til vold og blodbad.
President Erdogan i Tyrkia raser over satiren i magasinet Charlie Hedo og kaller den «kulturell rasisme». Han sier at muslimene i Europa i dag har det på samme måte som jødene i Tyskland under nazismen.
En nylig utkommet bok i Frankrike av den pensjonerte general Villiers har vakt oppsikt. Han slår fast at det går mot borgerkrig i landet - det er uunngåelig mener han - dersom politikerne opprettholder den hasardiøse politikk med innvandring fra islamske land. Ukentlig begås det grusomme handlinger i islams navn, skriver generalen. Videre heter det i boken: Vi må møte terroren med motstand. Vi er i krig. Samfunnet ledes av unnvikende politikere, men vi trenger politisk handlekraft – ikke bare dialog. Barbariet ønsker å utrydde vårt samfunn og erstatte det med sharia.
Her hjemme priser politikerne seg lykkelig over at vi ikke har «franske tilstander». Nei, fordi de samme politikerne har føyet seg og skaper «Det nye Norge». Ca. 300.000 muhammedanere belønnes med hundrevis av millioner – til tross for at de representerer femtekolonne-konsentrasjoner.
FrP’s innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, skryter av at han hadde en «hyggelig dialog» med imamer i den ekstreme og frastøtende Maududi-moskeen Islamic Cultur Center. De var enige om, sier Helgheim til Human Rights Service, at man skulle ikke ha «franske tilstander» her i landet. Det er den støtten president Micron og det franske folk får fra norsk politisk hold – og det fra Fremskrittspartiet!
Helgheim får seg også til å si at han har ivret for at selv SIAN må komme i dialog med muslimer – og det vil nå skje. Han tenker åpenbart på møtet i Drammen 31. oktober. FrP har i alle år tatt avstand fra SIAN. De krevde stopp i vår forsendelse av informasjonsmateriell til kontoret. Helgheim støtter oppunder på feilaktig grunnlag at medlemmer i SIAN skal ikke kunne være medlemmer av FrP.
Landet opplever uår på politikere som er faste i fisken i kampen mot islam. Den underdanige holdningen overfor muslimer har samme særdrag som da politikerne samarbeidet med den tyske invasjonshæren - det er frykten for konsekvensene av å sette foten ned som styrer politikken.
Arne Tumyr