Politikerne rørte ikke den tikkende bomben

Politikerne rørte ikke den tikkende bomben

Politikerne rørte ikke den tikkende bomben under valgkampen – som er trusselen fra islam, innvandrings-, asyl- og integreringspolitikken, samt kostnadene ved denne politikken – som ifølge Human Rights Service i år kan komme opp i 25 milliarder kroner. Riktignok snakket politikerne helt overfladisk om noen av disse problemene, men ingen, ikke en gang Siv Jensen, våget å fortelle om den reelle situasjonen. Hva den ukontrollerte innvandringen koster samfunnet skal velgerne ikke få vite noe om.

Selv om FrPs fravær av fokusering i valgkampen på disse problemene ble en formidabel skuffelse sett fra SIANs ståsted, var det likevel en rimelig klar melding fra FrP til velgerne om hva valget dreier seg om. Dersom det fatale skulle skje at det blir en ny regjering de kommende fire år uten at FrPs politikk gjøres gjeldende når det gjelder innvandrings- og asylpolitikken – ja, da er det folket som selv har valgt å ignorere farene – med de konsekvenser det innebærer.

SIANs internettredaksjon
Observatør