Politistasjonssjef nekter å svare på politiets partiske håndtering av SIAN-stand

Åpent brev til Arve Nordtvedt.

Politistasjonssjef nekter å svare på politiets partiske håndtering av SIAN-stand

Alternativ Media dekket SIANs stand i Trondheim den 22. august i år, hvor vi ble vitner til og utsatt for en mildt sagt partisk og uprofesjonell håndtering fra politiets side. Politiets uprofesjonelle holdninger og politiske slagside har toppet seg ytterligere, etter at vi for over to måneder etter rettet en epost til politistasjonssjef for Trøndelag politidistrikt, Arve Nordtvedt, hvor vi stilte noen konkrete spørsmål.

Mange har over lengre tid omtalt politiets opptreden knyttet til SIANS stands omkring i landet som både partisk, uprofesjonell og kriminell. Det har blitt ropt om at politiet ikke respekterer norsk lov og til stadighet bryter den.

Stor forskjellsbehandling.

Også vi i Alternativ Media ble sjokkerte over politiets adferd da vi dekket arrangementet i Trondheim. Både Anneli og undertegnede ble konstant trakassert med tilrop, megafon i øret, brøling og dytting. Jeg hadde min fulle hyre med å passe på Anneli, som politiet vet tidligere har blitt brutalt overfallt, ikke usannsynlig av klientellet som var tett innpå oss.

Politiet legitimerte det hele ved å på kloss hold bare stå og se på. De reagerte først da jeg dyttet en som var helt oppi ansiktet til Anneli med brøling og dytting. Da ble jeg ført bort akkompagnert av jubel fra den røde flokken. Anneli ble rett etter også ført bort, angivelig «for hennes egen sikkerhet».

Vi har vært ut flere vinterdager før, og ristet bare dette av oss.

TikTok-video avslørte groteske holdninger.

Vår henvendelse til Nordtvedt dreide seg om et annet hårreisende moment. Kort tid etter SIANS stand dukket det opp flere videoer på TikTok, hvor en «motdemonstrant» gikk rundt og sa «smil hvis du hater SIAN».

Flere smilte, noen kanskje mer av påfunnet enn at de ytret at de hater SIAN. Men en kvinnelig betjent etterlot ingen tvil om at hun hater de hun hadde som profesjonell oppgave å beskytte.

Dette fant vi så graverende at vi stilte politistasjonssjef Arve Nordtvedt følgende spørsmål:

Vi (Alternativ Media) var til stede og dekket SIAN sin stand på torget i Trondheim sist mandag. I den forbindelse har vi noen spørsmål angående en kvinnelig politibetjent beskrevet i vår artikkel inkludert en TikTok-video.  Link artikkel 

En av motdemonstrantene kom bort til henne og sa «Smil hvis du hater SIAN». Hun responderte med et tydelig smil, noe som klart eksponerte hennes meninger om arrangementets kjerne som var et objekt hun hadde som oppgave å beskytte og gi trygghet.

Spørsmål:

Er å røpe sin personlige mening under et slikt arrangement noe som kan aksepteres i hennes stilling?

Har hun fått reaksjoner fra ledere?

Vil dette ha betydning for hennes stilling i politiet?

Vil hun være til stede under flere arrangementer i regi av SIAN?

Politiet: –Alternativ Media er presse.

Dette er så prinsipielt viktige spørsmål som vi mener må besvares, spesielt etter at politiet selv har definert – til presseforbundets store irritasjon – Alternativ Media® som presse.

Etter så lang tid uten svar, velger vi den beste konklusjonen i denne situasjonen; Arve Nordtvedt og politiet føler skam og håper bare problemet forsvinner med fortielse. Vi velger å utelukke konklusjonen som sier at Nordtvedt og politiet er arrogante og derfor ikke besvarer spørsmål fra oss som de selv definerer som presse.