Porsgrunn frykter sine uintegrerbare barbarer

Porsgrunn er kjent for å lage dasser. Og islamimport.

Folkeopplysningsarrangement må flyttes til senere dato.

Porsgrunn frykter sine uintegrerbare barbarer

SIAN har søkt Porsgrunn kommune om å avholde et arrangement med info om islamproblemet den 25. september. I Telemarksavisa siteres politiledelsen  slik:

«Innsatsleder Øyvind Larsen gjorde det klart overfor TA at det er konfrontasjoner de frykter. Særlig fra sinte, frustrerte unge gutter».

Politiet vet godt at det ikke finnes noen sinte frustrerte unge gutter i SIAN. De vet at volden er enveis. De vet at hitreiste ubudne gjester fra tilbakestående voldskulturer blir frustrerte inni de muslimske hodene sine når noen forteller dem noe de ikke liker å høre om den falske profeten deres og den onde antiguden han fant opp.

Vi verdsetter en ærlig politimann. Dem er det få av, på nivå Innsatsleder og oppover. Råten i politietaten starter som kjent på toppen.

Kommunens arrangementskoordinator Tom Hovinbøle sier:

«Det vil være mange barn og unge i byen og vi vil ikke risikere å få noen hendelser i nærheten av de».

Kommunen uttrykker her omsorg for byens sårbare uskyldige ikkemuslimske barn og vil hindre at de skal bli utsatt for islamsk atferd i forbindelse med de to timer SIAN besøker byen.

Det er intet som indikerer at byens feilkulturbejaende elite har tilsvarende omsorg for alle de sårbare uskyldige ikkemuslimer som utsettes for herrefolkadferd, dominanskrim og annen uønsket islamsk atferd resten av året.

Hykleriet går helt til topps. Ordfører Robin Martin Kåss har hetset SIAN i sosiale medier. Han skrev «Uansett, SIAN er pøbel og jeg håper de holder seg unna».

Basert på den observerbare virkelighet - herunder kommuneadministrasjonen og politiets realitetsforståelse: Hvis SIAN sin menneskerettighetsaktivisme er pøbelvirksomhet, hvordan vil ordføreren da beskrive de barbarene han selv er ansvarlig for å ha importert til kommunen?

Vi har på grunnlag av kommunens avslag i dag sendt inn ny søknad om å avholde vårt folkeopplysningsarrangement samme sted den 9. oktober.

Ikke dermed sagt at ikke avslaget er problematisk og viser en uheldig forvaltningspraksis som ikke er konsistent med atferden vi normalt ser i søknadsprosesser.

I en rekke andre kommuner har nemlig kommunepolitikere og andre aktivister arrangert konkurrerende kulturbegivenheter for å avlede oppmerksomhet fra vår menneskerettsaktivisme. Den eneste forskjell på Porsgrunn og andre kommuner, er at i Porsgrunn er det konkurrerende arrangementet ekte engasjement og ikke kun et avledende panikktiltak i et forsøk på å hindre muslimer fra å oppføre seg islamsk.

Gjøvik, Kongsvinger, Furuset, Kristiansand, Hamar og Lillehammer er eksempler på steder der lokale godfjotter har arrangert distraksjonsarrangementer for å forsøke å lede de voldstilbøyelige ubudne gjestene vekk fra potensielt krenkende (= voldsutløsende) verbale utsagn fra SIAN. At Porsgrunn avholder et lignende arrangement på omsøkt dato kan derfor vanskelig sees som en saklig begrunnelse for et avslag.

Vi har på grunnlag av kommunens avslag i dag sendt inn ny søknad om å holde vårt folkeopplysningsarrangement samme sted den 9. oktober.