Porsgrunn spreller, SIAN kommer.

Politiets personellploger får seg en tur til Porsgrunn 25. juni.

Det blir islaminfo 25. juni.

Porsgrunn spreller, SIAN kommer.

SIAN søkte 28. januar Porsgrunn kommune om å holde politisk markering den 18. juni.

Etter kommunens tilbakemelding 4. februar med avslag begrunnet med at andre arrangementer risikerte å forstyrre vår opplysningsvirksomhet, ble det samme dag søkt om ny standsdato 25. juli.

Grunnen til at vi om mulig søker flere måneder før standsdato er for å unngå det Porsgrunn nå har gjort.

Vår første søknad tok det én uke å besvare. Det er akseptabelt, selv om kommunens begrunnelse for avslaget var diskutabel. Av våre hjerters godhet og demokratiske sinnelag endret vi arrangementsdato til 25. juni.

Vår andre søknad innsendt 4. februar er besvart av kommunen 7. april. Det tok mao to måneder å besvare, og svaret er ikke et konkluderende vedtak, det er et forhandlingsinnspill om tidspunkter til høsten. 

Med andre ord har kommunen trenert saken i to måneder, med god utsikt til ytterligere måneders ørkenvandring. 

Ved purringer i mellomtiden, har kommunen svart at den ekstremt lange saksbehandlingstiden skyldes at de kommuniserer med eksterne grunneiere som er saken uvedkommende. Det må de gjerne gjøre for min del så lenge en slik avsporing ikke påvirker saksbehandlingstiden, noe den synes å ha gjort.

En objektiv vurdering av saksbehandlingen må nødvendigvis konkludere med at kommunen her har brutt forvaltningslov og forvaltningsskikk.

Kommunen har i sitt svar 7.4.22 anført:

«25.06 arrangeres NM-veka, Rørafestivalen og NM i Skating i Porsgrunn. En politisk markering lar seg ikke gjennomføre denne dagen. Det gjennomføres utendørsarrangementer i regi av kulturhuset Ælvespeilet hver torsdag, fredag og lørdag i juli. I august og i begynnelsen av september er lørdagene fylt opp av ulike arrangementer i sentrum. Lørdag 10. september er ledig».

Dersom kommunen hadde kommunisert med oss i februar, vært villige til å forholde seg til lovverket og vært imøtekommende mht hvilke datoer de ønsket å tilby, kunne denne situasjonen vært unngått. Vi er samarbeidsvillige med kommuner som opptrer redelig, og finner sammen gode løsninger mht tid og sted.

Men vi insisterer på våre lovgitte rettigheter, når kommuner bedriver politisert saksbehandling, trenering og for øvrig opptrer i strid med sine plikter.

Normal god forvaltningsskikk tilsier at dersom offentlig grunneier ikke kan stille omsøkt areal til disposisjon på ønsket tidspunkt, gir han raskt beskjed om dette slik at ny dato kan fastsettes.  Om Porsgrunn kommune har misforstått lovverket, er inkompetente eller er underlagt politiske føringer er unødvendig å spekulere i.

Rettstilstanden er ikke slik at en offentlig grunneier etter eget forgodtbefinnende kan sette premissene for virksomheten til landets innbyggere. Kommunen kan ikke nekte å leie bort Rådhusplassen med mindre den allerede er bortleid til andre formål på omsøkt tidspunkt. Noe slikt er ikke anført.

Det kan synes som at kommunen mener at et hvert arrangement i byen trumfer SIAN sin rett til demokratiutøvelse, og at en basar ved Minneparken avskjærer SIAN på Rådhusplassen.Det er feil. At det eventuelt pågår andre offentlige arrangementer i samme by på omsøkt tidspunkt, er irrelevant for søknadsbehandlingen.

NM-veka 2022 arrangeres av nabokommunen Skien. Den pågår på arenaer, i utmark og på vann. Ikke på Rådhusplassen i Porsgrunn.

Rørafestivalen foregår på Røra Cafe og badeplass, dagen før vårt arrangement. Ikke på Rådhusplassen 25. juni.

NM i skateboard pågår på skateramper, ikke på Rådhusplassen. Det avvikles for øvrig i Bodø.

Basert på argumentenes styrke kan det nesten synes som om Porsgrunn kommune ikke har lyst til å få besøk av SIAN.

Kommunen har ved sitt brev bekreftet at Rådhusplassen ikke er bortleid til annen virksomhet på omsøkt tidspunkt. Både Porsgrunn kommune og Sør-Øst politidistrikt bør være vel kjente med rettstilstanden, som ikke avskjærer adgang til gjennomføring av politisk arrangement i det tilfelle kommunen motsetter seg dette.

Derfor kommer SIAN til Rådhusplassen i Porsgrunn og gjør vår plikt og krever vår rett på omsøkt tidspunkt 25. juni klokken 15 – 17.