Prest Einar Gelius var mannen som avkledde islam og islamismen!

Muhammedtegningen til Kurt Westergaard som får muslimer verden over til å halshugge dem som viser tegningen. Westergaard må leve i en festning for ikke å bli drept.

NRKs Fredrik Solvang våget ikke å vise teningen av Muhammed under Debatten-sendingen i går kveld:

Prest Einar Gelius var mannen som avkledde islam og islamismen!

Lærer-halshuggingen i Frankrike, ytringsfrihet og Muhammed-tegningene var tema i Dagsnytt 18 i går kveld, men Fredrik Solvang og NRK-redaksjonen hadde på forhånd åpenbart bestemt seg for at den ikoniske Muhammed-tegningen med en bombe i turbanen skulle ikke vises. Det var presten Einar Gelius som vant debatten. Han stilte spørsmålet ingen av de deltagende muslimene kunne svare på: Gelius spurte: Hvor får den islamske terroristen ideene fra når han på bestialsk vis skjærer hodet av er lærer som viser en tegning av profeten?
Også Cemal Knudsen Yucel fra Ex-muslims of Norway var klar på at politikerne i Vesten fra dag 1 skulle ha satt foten ned overfor islam – og muslimer som ikke vil ha krenkende ytringer knyttet til profeten.

Med fravær av Human Rights Service, Document no, Resett og SIAN var det befriende å høre Einar Gelius som et stykke på vei stilte de samme spørsmål og rettet de samme anklagene mot islam og muslimer som de nevnte grupperingene ofte bringer til torgs.
Som vanlig når islam er på debattarenaen i NRK var islam godt representert også ved denne anledning. Linda Noor fra den muslimske grupperingen Minotenk - og styreleder i Islamsk råd Norge, Abdirahman Dirye, frontet islams lære. Når Gelius og Cemal Knudsen la frem islams terrorisme, intoleranse og holdninger som er i strid med menneskerettighetene og demokratiet, ble de møtt med at de hadde ikke sikre kilder. Gelius nærmest steilet da Linda Noor fikk seg til å si at man har ingen sikre, faglige kilder knyttet til profetens liv. Islam-kritikerne fikk vite at de tok kritikken ut av sin kontekst, de hadde ingen kompetanse på islam og skulle man kritisere denne religionen måtte man ha et minimum av kunnskap. Dirye pekte på at en muslim som oppførte seg som en
idiot heftet ikke for islam, like lite som 22-juli-terroristen heftet for kristendommen.
Det ble til at programmet som helhet pirket i problemkomplekset. Når tør NRK stille spørsmålet: Er islamisme beslektet med nazisme?
Arne Tumyr