Quislingene rører på seg igjen - sier ja til islam og nei til demokrati og fred

Den islamske stormuftien av Jerusalem, Amin al-Husseini, besøkte Adolf Hitler 12. desember 1941. Enigheten var stor - først skulle jødene utryddes i Europa - deretter skulle jødene i Midtøsten finne sin «endelige løsning».

Politiet, biskoper og den øvrige eliten står sammen med muslimene - SIAN - ikke diktaturet skal knuses

Quislingene rører på seg igjen - sier ja til islam og nei til demokrati og fred

Akkurat som i 1930-årene - da Quislingene med Aftenposten som talerør vernet Hitlers ære og hyllet nasjonalsosialismens fremmarsj - er det i vår tid sterke krefter som rydder vei for det islamske nazi-diktaturet. Ikke bare muslimene selv, men også sympatiserende quislinger rører på seg igjen. Det arbeides etter de samme linjer som nasjonalsosialistene benyttet. Det er ikke diktaturets fremvekst som bekymrer - det er de som bekjemper diktaturet - først og fremst SIAN - som er problemet og som må knuses.

Islamisme er beslektet med nazismen.

IS hadde på sitt program å føre islam tilbake til hva islam var i Profetens samtid. De vantro måtte dø.

Profeten Muhammed var ikke verdens beste menneske slik muslimene påstår - han var en karavanerøver, drapsmann, barnesex-overgriper og krigsforbryter.

Stortinget lager lover som i praksis mer eller mindre kriminaliserer islam-motstanderne. Det kommer mer fra den politiske høyborg som underbygger og utvider forbudet mot såkalte hatytringer. Så vidt ble avverget nytt lovforslag som satte forbud mot religionskritikk. Regjeringen arbeider imidlertid ufortrødent med nye innskrenkingstiltak - som begrenser det frie ord. Nå er det «tiltak mot islam-hets» som gjelder.
I Oslo opererer et eget statspoliti-apparat som leter med lys og lykte – ikke minst under SIAN-demoer - om der sies eller gjøres noe som politiet kan «ta» SIAN-medlemmer på. De har god hjelp fra statsfinansierte Antirasistisk Senter - som fungerer som et angiverorgan. Kollaboratørene der rapporterer til statsmaktens overvåkingsorgan når muslimer «såres» og islam «krenkes». Stortinget finansierer denne virksomheten.
De som er gamle nok vil oppleve situasjonen som et gufs da fra den tid da gestapo og Quislings angivere herjet som verst. «Antirasistene» er i dag islams femtekolonne i Norge.
Den islam-propagandaen Stortinget understøtter - videreutvikler og formidler mediene - der det de mest vanvittige beskyldninger rettes mot SIAN. Leserbrev, kronikker, kommentarer og avisenes lederartikler er samstemte i sine angrep mot SIAN. Det er en påfallende taushet om Europarådets dom: Islam og sharia er uforenlig med verdiene i den vestlige sivilisasjon.

Politimesteren i Oslo. Beate Gangås, nærmest unnskylder at politiet må verne SIANs demonstrasjoner ut fra ytringsfriheten, men hun sier i klartekst at SIAN har et hatefullt budskap. Bedriver også Europarådet med «hat»?
Som likestillings- og diskrimineringsombud i 2007 hadde Beate Gangås ingen beklagelse å gi til ambulansesjåfør Erik Schjenken, som hun beskyldte for rasistisk behandling av en pasient i Sofienbergparken i Oslo Øst. Schjenken ble frifunnet for beskyldningen og tilkjent 1 mill. i erstatning. Den samme Beate Gangås fikk politikerne til å skrive under på en erklæring: Ingen islamkritikk under valgkampen neste år. Hun var en sterk pådriver for at de islamske sharia-uniformene som hijab og burka skulle aksepteres. Det hadde med religionsfriheten å gjøre. Aftenposten skrev 04.07.07 at Vesten må lære av den kritikk som kommer fra muslimsk hold.
Biskopen i Hamar skriver (aftenp.) 12.09) at SIAN ytrer seg på en måte som fremstårsom hatefull og at kristne må si nei til «allslags rasisme». Var det galt å hate gestapo og den nasjonalsosialistiske ideologi og praksis som myrdet 6 millioner jøder? Hvorfor er du, biskop Fiske, velvillig stemt overfor et system som steiner kvinner, som dømmer til døden alle som kritiserer Allah og profeten? Hva finner du av rasisme i SIANs vedtekter?
Spar oss for noen spissformuleringer fra enkelte SIAN-medlemmer og legg det ut som SIANs formål. Du vet at innen kristendommen har det gjennom århundrene kommet et utall – ikke bare ytringer men også gjerninger av djevelsk karakter. Kristendommen blir ikke bedømt på det grunnlaget. Biskopen må da føle seg ukomfortabel når hun bryter det 8. bud: «Du skal ikke tale usant om din neste.»
Biskopen ser åpenbart ikke hvordan muslimer, inspirert av Koranen, dreper prester, brenner kirker og fordriver kristne og jøder fra Midtøsten. Er dette «Det fargerike fellesskap»?
VG skriver på kronikkplass (10.09): Lar vi SIAN brenne Koranen, kommer de snart marsjerende over Bølerbrua, med brune skjorter og hakekors på armen.» Den muslimske komikeren som skriver dette, Yousef Hadaoui, sa for fem år siden at mediene tør ikke sende islam-satire: Han uttalte: «Vi har tullet med islam i mange år, men får ikke plass i norske medier»,
Nei, men da burde komikeren ha reist til et muslimsk land - f. eks. Saudi-Arabia eller Iran - og latterliggjort islam der. Kanskje ville Hadaoui først da - med dødsdommen opplest og renneløkken rundt halsen - erkjent at en adekvat handling er å brenne brutalitetens inspirasjonskilde, Koranen.
De som beskylder SIAN for rasisme, og det er det mange som gjør, er ganske så ureflekterte. Islam er ikke noe som følger med fødselen som f. eks. hudfarge eller andre rasemessige særegenheter som er genetisk og biologisk grunnfestet. Islam er en religion, en ideologi og en politikk der guddommen angir i detalj hvordan menneskene skal leve fra vugge til grav. Muslimer er slavebundet til Allahs doktriner om hvordan det islamske samfunn skal organiseres. Denne samfunnsmodellen fremstår for folk flest i den vestlige verden som absurd galskap.
Det å si at bekjempelse av islam er rasisme, er det samme som å påstå at bekjempelse av kommunismen, nazismen eller kristendommen er rasisme.
Den siste rettferdiggjørelse av islam er å snakke og skrive om «norske muslimer». Er det slik å forstå at de har en koran eller sharia-versjon som Allah har tilpasset norske forhold? Er det snakk om «norsk islamisme», som er mildere enn den man finner i islamske stater?
VG skrev på lederplass at moderate muslimer må reformere islam. President Recep Tayvip Erdogan hadde svaret: «Uttrykket moderat islam er stygt og fornærmende. Det finnes intet moderat islam, islam er islam.»
Vi er kommet for å bli, skriver Mohammed Usman Rana. Nestlederen i Drammen kommunale innvandrerråd sa det slik: «Muslimer anbefales ikke å la seg integrere fordi Norge har forkastelige verdier.»
De norske quislingene står sammen med de islamske femtekolonnistene. Når vi alle har underkastet oss Allah og «Profeten» - da skal vi oppleve den totale fred og lykke i «Fredens Hus». Det er som å høre Hitler da han talte om nasjonalsosialismens endelige seier.
Arne Tumyr