Radikale muslimer og eksmuslimer må fronte oppgjør med moskeene

Ikke for sent å snu, Levi Fragell, selv om du har fylt 80!

Levi Fragell viker unna – tar ikke oppgjør med islam:

Radikale muslimer og eksmuslimer må fronte oppgjør med moskeene

Levi Fragell, Human-Etisk Forbunds frontfigur i senioravdelingen og fortsatt sjuende far i HEF-huset, er av Bjørn David Bratlie i avisen Dagen blitt utfordret, for nå må tiden være inne da Fragell tar et oppgjør med moskeene. I et lengre svarinnlegg i avisen går det så frem at Fragell aldeles ikke har til hensikt å ta noe oppgjør med moskeene, muslimene eller islam. Han viker unna og peker på at de som først og fremst bør gjøre det er de som kjenner miljøene i moskeene - radikale muslimer og eksmuslimer.

Det er noen år siden den samme Fragell i en samtale med undertegnede sa: «Jeg hater islam.» Å dømme etter den islam-vennlige holdningen i det nevnte avisinnlegget, vil han neppe vedstå seg dette utsagnet i dag. Det har jo skjedd så mye siden den gang - Lars Gule ble generalsekretær i HEF og programfestet at alle som var imot innvandring hadde ikke noe i forbundet å gjøre.
Etter hvert viste det seg at Forbundet, riktig nok på demokratisk vis, var blitt kuppet av den politiske venstresiden. Ledelsen i HEF solidariserte seg deretter med sosialistene i Europa så vel som i Norge - som omfavner islam.
Det er åpenbart at Levi Fragell har ikke hatt mot og kraft til å stå imot verken Lars Gule eller forbundets ledelse. Dermed har også han endt opp som Halvor i fra Toten - snart på høyre og snart på venstre foten.
Dessverre viser det seg at mens Fragell gang på gang har levert sylskarpe og fordømmende analyser av kristendommen, har han fullstendig kollapset intellektuelt når han tar for seg islam.
Han får seg til å skrive at muslimer «er like gode og omsorgsfulle som andre». Dermed har Fragell plassert seg som en islam-venn av første skuffe. Hvilken godhet vises i de muslimske familiene som henretter datter og søster fordi hun har et angivelig upassende kjærlighetsforhold? Hvilken omsorg viser «de gode muslimer» som steiner kvinner til døde, som henger homofile og som fremmer dødsdommer over frafalne? Hvorfor ser ikke Fragell at den islamske hjernevaskingen har gjort menneskene umenneskelige?
Riktig nok stiller Fragell spørsmålet: Hvordan kan uakseptable forhold i en livssynskultur bekjempes? Han ser bort fra at det hersker ikke fred med frihet, demokrati, ytrings- og religiosfrihet i de 57 islamske statene. Fragell feiger unna og ser bort fra at islam er politikk, ond politikk som må bekjempes med konfrontasjon.
Den tidligere HEF-organisatoren anbefaler at bl.a. eksmuslimer må ta kampen opp mot uakseptable forhold i islam. Fragell vet, eller bør vite at eksmuslimer har valget mellom å tie eller få hodet skåret av.
Derfor Levi, vend om, meld deg inn i SIAN og bli med i frihetskampen - det er ikke for sent å snu selv om du har fylt 80.
Arne Tumyr