Ramadan i det norske samfunn en udetonert skandalebombe

Ramadan i det norske samfunn en udetonert skandalebombe

Lørdag den 22. august starter muslimenes Ramadan som varer en måned – en religiøs kultus som er en rystelse i ethvert muslimsk hjem – og som setter liv og helse i fare både for muslimer så vel som for norske borgere. Hvem vil la seg operere av en muslimsk kirurg som etter å ha fastet i 20-30 dager går mer eller mindre i svime? Hva med trikkeføreren som ikke har fått mat på 14 timer? Den muslimske flygeren må ta av med 200 passasjerer sent på kveld – til tross for at han ikke har tatt til seg næring hele dagen! Samferdselsminister Liv Signe Navarsete passer på som en klegg at norske bussjåfører får den lovlige fastsatte hviletid, men hun blåser i om muslimsjåførene som ikke har spist på 14 timer setter passasjerene liv og hele i fare. Navarsete lar oss forstå at dette har med religionsfrihet å gjøre!

Vi krever at muslimske lover, påbud og forbud, herunder Ramadan, må underlegges det norske lovverk. Men det blir nok for drøy kost for de norske Chamberlain-politikerne.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder