Rana tilslører og bortforklarer

Rana tilslører og bortforklarer

Mohammad Usman Rana skriver i Aftenposten at han har tidligere gitt uttrykk for at religiøse minoriteter, som kristne, bør behandles langt mer likeverdig og rettferdig i muslimske land. Han forsikrer at han tar avstand fra drap på kristne i Pakistan.

Den norsk-pakistanske Rana gjør som enhver annen ”god” muslim, han taler med to tunger. Det er nemlig uomtvistelig at Koranen og islams lære for øvrig – er utvetydig: Alle andre religioner skal utryddes. De som ikke underkaster seg islam må drepes. Det som skjer med forfølgelse og drap av kristne og andre religiøse minoriteter i muslimske land, er derfor i overensstemmelse med islams lære. Det er bare én religion menneskeheten har å forholde seg til.

Budskapet i det såkalte sverdverset (Koranen, sura 9:5) er krystallklart: Drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem. Det er Allah og profeten som skal styre, for som skrevet står: Det er ingen gud uten Allah. ”Bokens folk”, kristne og jøder, skal på den mest ydmykende måte få dyrke sine religioner, mot at de betaler særskatt til det islamske presteskap.

Hvis og når Rana noen gang kommer til sans og samling etter å ha frigjort seg fra islams diktatur, vil han kunne se Koranens og profetens inhumane doktriner overfor alle som ikke underkaster seg Allah. Da vil han også kunne lese islams historie med sannhetens øyne – en historie om undertrykkelse og krig.

Rana er i dag ikke i nærheten av å fristille seg fra islam. Tvert imot er det hans oppgave å tilsløre, bortforklare og skjule islams onde budskap. Ganske så typisk skriver han: ”Flere østlige land kan trekke mye lærdom fra vestlige land hva gjelder minoritetenes rettigheter, ...” Han benytter uttrykksmåten ”østlige land” – ikke” muslimske land”.

Rana gråter krokodilletårer over kristne som blir drept i Pakistan.