Rapport fra pressekonferansen i Beograd

Rapport fra pressekonferansen i Beograd

BEOGRAD, 21. januar 2009: Pressekonferansen ble avholdt i regjeringsbygget i Beograd og ledet av minister for Kosovo-Methohija Goran Bogdavic, som åpnet med å erklære at den serbiske regjering med alle tilgjengelige, diplomatiske midler vil arbeide for å hindre videreutviklingen av Kosovos sikkerhetsstyrker og hindre disse i å operere i Kosovo-Methohija. Han rapporterte om at serbere bosatt i provinsen er dypt uroet for at disse styrkene kan komme til å utgjøre en militær trussel mot dem.

Videre minnet Bogdavic om at serbere har svært dårlige erfaringer med Kosovos frigjøringshær UÇK, og poengterte at det ikke er noen forskjell mellom denne militsen og Kosovos nyopprettede sikkerhetsstyrker. Han understreket samtidig at opprettelsen av disse styrkene åpenbart bryter med FN-resolusjon 1244, som kun tillater én militær styrke, KFOR, å operere i provinsen.

Ministeren gjentok at fred og stabilitet i regionen kun kan oppnås gjennom demilitarisering av provinsen. Han gjorde det klart at den serbiske regjering ikke har noen ambisjoner om å opprette noen tilsvarende form for serbiske sikkerhetsstyrker, da han mente at dette ville øke spenningene i den sørlige serbiske enklaven av Kosovo-Methohija. Samtidig bemerket han med bekymring at det i Kosovo finnes over 500 000 våpen i privat eie (hvilket tilsvarer mer enn ett våpen per femte innbygger) – og at disse vil kunne brukes mot serbere slik det ble gjort i 2004.

Bogdavic konkluderte med å erklære at ministeriet vil fortsette Serbias legitime kamp for Kosovo innen diplomatiske rammer, og bevilge økonomisk støtte til serbiske og andre ikke-albanske minoriteter i provinsen, samt til serbiske flyktninger og til serbiske familier som er blitt fordrevet eller har mistet sine nærmeste ved bortføringer eller drap. Ministeriet vil også tilby juridisk hjelp angående serbisk eiendom som er blitt konfiskert.

Kommentar: Opprettelsen av Kosovos sikkerhetsstyrker er et klart brudd på FN-resolusjon 1244, og vil kun forårsake destabilisering av situasjonen i Kosovo-Methohija og kringliggende områder, samt utgjøre en overhengende trussel mot serbere og andre ikke-albanere bosatt i provinsen.

Vi forstår at den serbiske regjering er sterkt presset av den internasjonale, politiske opinion – som uten respekt for nasjonen Serbias integritet har anerkjent tilblivelsen den fiktive staten Kosovo på serbisk territorium – og derfor er tvunget til å motarbeide videreutviklingen av disse illegitime militsbandene med diplomatiske midler alene. Vi håper at dere vil lykkes.

På tross av NATOs FN-stridige og forbryterske intervensjon mot Serbia i 1999, i hvilken Norge også var delaktig, vil vi kunngjøre at det serbiske folk også har venner i Norge – venner som kjemper for en felles sak: mot islamiseringen av våre respektive land.

SIAN за сербское Косово – за нашу дружбу и наше общее дело!

SIAN er for et serbisk Kosovo – for vårt vennskap og vår felles sak!

SIANs internettredaksjon
Observatør