Regjeringen sier ja til muslimsk skole

Regjeringen sier ja til muslimsk skole

Regjeringen har sagt ja til opprettelse av en muslimsk skole. Ifølge kunnskapsminister Kristin Halvorsen er saken blitt grundig vurdert i Kunnskapsdepartementet og i lovavdelingen i Justisdepartementet. Vi må behandle alle religioner likt. Vi har i dag 95 kristne skoler og ingen muslimsk skole, sier kunnskapsministeren. Hun sier også at et avslag vil bryte med menneskerettighetene og være diskriminerende.

Utdannelsen er i følge planen basert på Koranen og autentisk lære av Muhammed som støtter og utdyper den. Skolen vil spesifikt lære om menneskerettighetene i islam, heter det.

 

Artikkel 1 i FN’s Menneskerettighetserklæring sier at alle mennesker er født frie og er like i verdighet og rettigheter;

Nei, sier islam. Ikke-muslimer står under muslimer (Sure 9.29)

Artikkel 2 sier: Alle har krav på samme rettigheter, uansett kjønn.

Nei, sier islam, kvinner har ikke samme rettigheter som menn.

Artikkel 3 sier at alle har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Nei, sier islam. En muslim som faller fra islam skal drepes.

Artikkel 5 forbyr tortur og grusomme straffemetoder.

Islams straffemetoder omfatter  korsfestelse, avhugging av hender, armer og føtter.

Slik kunne man fortsette – vi har å gjøre med et barbarisk politisk/religiøst system som er hinsides all fornuft og forstand – og som er uforenlig med vestlig humanisme.

De muslimske barna får lære at Profeten står over ytringsfriheten.

Muslimer vil vanligvis ikke diskutere hva som står i Koranen av det de oppfatter som ømtålige saker. Denne boken er muhammedanernes øverste myndighet. Den anses for å være åpenbart av Gud til Muhammed. Her går det fram at muslimer alltid vil stå over bokens folk, det vil si jøder og kristne. Jøder er ikke mye verdt – de karakteriseres som aper og svin.

 Koranen legger med forbud mot å ha vantro som venner – de skal drepes. Dette går klart fram i Sure 4.91. De som bekjemper Allah skal korsfestes, lemlestes eller drives fra landet (Sure 5,37)

Jeg vil kaste redsel i hjertene på dem som er vantro. Kutt over deres hals og hugg av deres fingerspisser. (8. 12-13)

Allah gir de troende de vantros land, deres hus, formue og arv i land som dere ennå ikke har erobret. Allah har makt over alle ting. (33.27)

Når dere møter de vantro så bekjemp dem og legg dem i faste bånd. Ingen oppfordring til fred når dere er overlegne. Allah er med dere og vil ikke berøve fruktene av deres gjerninger.

En muslim er en slave under islam og kan ikke leve som et fritt og selvstendig menneske.

Islam er forankret ikke bare i Koranen, men også i Sharia, Hadith, fatwaene og islamsk tradisjon i politiske stater. Her er et omfattende og detaljert sett av leveregler for individet – som kort kan oppsummeres slik.

Til den muslimske mann:

1.      Du skal vende deg mot mekka og be fem ganger hver dag.

Hvis det er tid for bønn og du gjør noe annet, vil du bli pisket.

2.      Alle menn skal ha skjegg. Den riktige lengde på skjegget er minst en knyttneve under haken. Hvis du ikke overholder dette påbudet vil du bli pisket.

3.      3. Alle gutter skal gå med kalott. Gutter fra første til sjette klasse skal ha svart kalott, gutter over sjette klasse skal ha hvit kalott. Alle gutter skal være kledd i islamske klær.

4.      Sang er forbudt.

5.      Pardans er forbudt.

6.      Kortspill, sjakk, hasardspill og drageflyging er forbudt.

7.      Å skrive bøker, lage film og male bilder er forbudt.

8.      Hvis du holder papegøyer vil du bli pisket. Fuglene blir drept.

9.      Hvis du stjeler vil hånden din bli hugget av ved håndleddet. Hvis du stjeler en gang til vil foten din bli ugget av.

10.  Alle guttebarn skal omskjæres.

11.  Du som  er kristen skal ikke utøve din religion slik at en muslim kan se deg. Hvis du gjør det vil du bli pisket og fengslet. Hvis du blir tatt i et forsøk på å omvende en muslim til kristen tro, vil du bli henrettet.

Hvis du er kvinne gjelder følgende regler:

1.      Du skal holde deg i ditt hjem. Det sømmer seg ikke for kvinner å gå formålsløst ute. Hvis du går ut skal du være i følge med en maharam, en mannlig slektning.

2.      Hvis du blir tatt alene på gaten vil du bli pisket og sendt hjem

3.      Du skal ikke under noen omstendigheter vise ansiktet ditt. Du skal dekke deg med burka når du går ute. Hvis du ikke gjør det vil du bli alvorlig straffet.

4.      Kosmetikk er forbudt.

5.      Smykker er forbudt.

6.      Du skal ikke kle deg i iøyenfallende klær. Gå med hijab – da er du en ren kvinne og kan ikke bli voldtatt.  Selv hendene skal ikke være utildekket.

7.      Du skal ikke snakke uten å være snakket til.

8.      Du skal ikke ha øyekontakt med menn.

9.      Hvis du blir funnet skyldig i ekteskapsbrudd vil du bli drept ved steining.

10.  Skilsmisse Du skal ikke le på offentlige steder. Hvis du gjør det vil du bli pisket.

11.  Du skal ikke lakkere neglene dine. Hvis du gjør det vil du miste en finger.

12.  Det er forbudt for jenter å bli undervist. Alle skoler som underviser jenter skal stenges umiddelbart.

13.  Det er forbudt for kvinner å arbeide.

14.  kan du få i norsk rett, men den er ikke gyldig uten islamsk bekreftelse.

15.  Lytt, lytt nøye. Adlyd Allah-u-akbar!

 

 

16.  kan du få i norsk rett, men den er ikke gyldig uten islamsk bekreftelse.

17.  Lytt, lytt nøye. Adlyd Allah-u-akbar!

 

Det er ikke til å forstå at norske politikere vil medvirke til en opplæring som dette dreier seg om.

 

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder