Religionen islam rekrutterer terrorister over hele verden

Niqab skaper en uhyggestemning som viser forakt for vår kultur

Religionen islam rekrutterer terrorister over hele verden

Det norske samfunns verdier og demokratiske status har alltid vært målt ut ifra den enkelte samfunnsborgers personlige frihet. Å fremstille det som om det her til lands skulle herske et totalt fravær av enhver samfunnskodeks, må allikevel bero på en misforståelse. Gjennom mange år har det norske folk hjulpet en formidabel gruppe mennesker inn i vårt land, slik at disse skulle få nyte godt av de frihetsverdier, de goder – og ikke minst den trygghet de ikke hadde i sine egne muslimske hjemland, og som angivelig var årsaken til at de valgte å forlate disse landene.

Kvinnene velger selv å gå i niqab, sier islamistene.

Omsider avsløres, at på langt nær alle i denne gruppen foretrekker genuin frihet og demokrati. Derimot - de ønsker å bruke sin frihet til å innføre ufrihet bl.a. ved å opphøye underkastelsessymboler som hijab, niqab (og burka).

Det har vært mye debatt rundt disse unge muslimske kvinnene, som paradoksalt nok - hver dag kjemper for sin rett til ufrihet, og de har i så måte vært særdeles iherdige i sine bestrebelser hva gjelder PR. De har dominert media i lengre tid gjennom aviser – nå sist også i NRK´s brennpunkt 12.02.13. Det har vært innlegg for og imot, og som vanlig hopper AUF, SV og Venstre ut på banen, for å forsvare disse unge kvinners demokratiske rett til å vise sin forakt for vår kultur og våre verdier. Eller dreier det seg kun om et helt uskyldig påfunn fra umodne og trassige ungpiker, som liker å utfordre og provosere vårt samfunn? Eller er deres mål å bidra til islamiseringen av Norge?

Det som ofte taler imot denne ”bekledningen” spesielt i undervisningsøyemed, er naturlig nok begrunnet i at man må kunne se ansiktet til den man kommuniserer med, for å oppnå en tilfredsstillende samhandling. Det samme gjelder arbeid. Dernest finnes en velbegrunnet frykt, siden denne ”religionen”, som kjent rekrutterer terrorister i stor skala og i global målestokk - og et bombebelte m.m. kan selvsagt lettere skjules på kroppen vha. en romslig serk, som svært mange av dem ifører seg. Endelig – disse atributtene skaper en uhyggestemning, idet man altfor godt kjenner symbolverdien de representerer.

Det er vanskelig å betrakte disse innhyllede og tildekkede personene uten å se dem som mer eller mindre frivillige fanebærere for islam. Samme ideologi er de facto opphavet til krenking av menneskeverd/-rettigheter, en kilde til kvinnefornedrelse, steining, henging, halshugging, amputering, kjønnslemlestelse, tvangsgifte av småjenter til eldre menn osv. – alt rettferdiggjort i kraft av shariahlovgivningen. Hele konseptet er totalt uforenlig med ethvert genuint demokrati - og i fht. selvstendig tenkende, frie mennesker.

De fleste av Jonas Bech´s (AUF) kuriøse argumenter (SA-19.02.13) skal få ligge, men han mener angivelig at fylkespolitikerne som stemte for et niqab-forbud, ikke kan ha kunnskap nok om dette plagget til å fatte et vedtak, fordi de selv ikke bruker niqab. Han tipper ingen av dem har møtt noen som bruker det heller. Han prøver seg på forslitt hersketeknikk med klisjéen – frykt kontra kunnskap. Mener han det norske folk plikter å sette seg ned for å studere niqabens tilblivelse, historie og evt. fortreffelige religiøse egenskaper? Ikke minst - blir man mindre skremt av det? Det burde være langt mer interessant å studere denne ”Fredens religion´s” sanne ansikt, dens egenart, og de konsekvenser den har/hatt og vil få for en hel verden. Man hører til stadighet; ”de må jo få ha sin tro”. Denne troen er ikke sammenlignbar med noen annen tro vi kjenner. Ingen regel uten unntak – så også med munnhellet; ”frykt er mangel på kunnskap”! Jo, mer kunnskap man har om denne ideologien, desto mer grunn til bekymring.

Å forsvare sin nestes ve og vel er en nobel gest. Det blir allikevel helt feil å nøre opp under misjoneringen av denne troen - i vårt land, hvor de aller fleste av oss fortsatt elsker friheten! Spørs om det ikke er Bech og hans meningsfeller som her lider av en gedigen mangel på kunnskap, og ikke fylkestinget.

 

Bjarne Clausen