Religionskrigens truende skyer trekker opp på Europas himmel

Religionskrigens truende skyer trekker opp på Europas himmel

Mørke skyer trekker opp over Europas himmel – som kan være et varsel om en fremtidig krig mellom islamske og vestlige verdier og levesett. Mens EU i stor grad har etterkommet ulike islamske krav, er FN på vesentlige felter allerede overtatt av muslimene. Organisasjonens menneskerettighetsråd som domineres av islamske holdninger, skal typisk nok eksaminere blant annet Norge for å avdekke mulige brudd her i landet. Islamske stater som har vedtatt at Sharia skal være overordnet Menneskerettighetserklæringen og som representerer en sammenhengende orgie av brudd på de mest elementære rettigheter, går mer eller mindre fri. Det er neppe lenge før også Norge får besøk av en delegasjon fra Iran eller Saudi-Arabia som skal lære oss å respektere menneskerettighetene – som i klartekst betyr blant annet at vi må inkorporere Sharia i vår lovgivning.

Jonas Gahr Støre med støtte av statsminister Jens Stoltenberg burde ha bedt FNs Menneskerettighetsråd ryke og reise – og krevd at undersøkelsene ble henlagt til muslimske land der det er tale om en reell og grov nedtramping av menneskerettigheter. Men nei, UD er i full gang med omfattende og detaljerte utredninger som skal bevise at her i landet står det bra til. Men vær viss på at islamistene i FN finner kritikkverdige forhold.

Nok en gang ser vi at norske myndigheter tar ingen konfrontasjon med islam – her skal det være ”dialog”, ”toleranse” og ”samarbeid”. Det er samme situasjon vi har over hele Europa – politikerne tør ikke sette foten ned. Det vil imidlertid på sikt innebære de alvorligste konsekvenser.

Vi vet at alle europeiske politikere som taler islam og profeten midt imot blir fotfulgt og drapstruet. Så sant så sant: Hvorfor skal politikere utsette seg selv for fare når de ellers kan ha det komfortabelt ved å samarbeide med islamistene? Et unntak er NATOs påtroppende generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, som i striden omkring Muhammedtegningene talte islam midt imot. Det har krevd sin pris. Tyrkia har svartelistet den tidligere danske statsminister, mens Taliban har utropt ham til sin hovedfiende som skal drepes. Begrunnelsen er at Fogh Rasmussen er ”en stor fiende av islam”. Også denne ”fienden av profeten” må leve i en festning hvis han ønsker å overleve.

Alle islamister sier ved forhandlingsbordet: Imøtekom våre rimelige krav – hvis ikke velger dere krigen.

Men etter hvert som islamske leveregler påtvinges Vesten, vil befolkningen komme til et punkt da nok er nok. De vil stå overfor valget enten å underkaste seg islam, eller å forsvare demokratiet, den vestlige religion og de vestlige verdier for øvrig – med våpen i hånd.

Det spesielle er at ingen militæravdeling eller ordensmakt vil kunne forsvare de vestlige verdiene – på grunn av at politiet og forsvaret har rekruttert et stort antall muslimer som vil være lojale mot sine muslimske brødre – som kjemper for islam, profeten og Allah.

Et inferno av et fremtidsscenario med borgerkrig i de europeiske land, er rullet opp av eksmuslimen Ali Sina, redaktøren av Fatih Freedom. Han mener at det vil vokse fram en sterk militant anti-islamsk bevegelse – fordi myndighetene ikke vil, eller ikke kan stoppe islamiseringen.

Professor Bernhard Lewis ved Princeton-universitetet i USA mener at muslimene vil være i flertall i Europa om hundre år.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder