Religionskritikk er en menneskerett

Religionskritikk er en menneskerett

Ayat Majbel Saeid får her svar på tiltale etter hennes skamløse avvisning av vestlige frihetsverdier. Hun klager blant annet over mitt selvforsvar. Jeg har sprayet hennes voldelige trosfeller og voldelige partimedlemmer før, og jeg vil gjøre det neste gang shariatilbøyelige og tillitsvalgte fra Rødt begår vold mot meg.

3. juli skriver Ayat Majbel Saeidat det ikke er en menneskerett å være «islamofob». Det er faktisk en menneskerett å ha antipati mot politiske doktriner, og mot religioner. Vi har religionsfrihet og frihet til å kritisere tankesett. Det har ikke Saeids hjemland, og frihetene som menneskerettighetene byr på, er blant årsakene til at islamske land ikke anerkjenner menneskerettighetene.

Da Runnymede definerte «islamofobi» i 1997 karakteriserte de den som «unfounded fear». Ubegrunnet frykt. Basert på teologi og empiri er det rasjonelt å være redd for islam. Ordet «Islamofobi» er en selvmotsigelse. Koranens forfatter slår fast at han skal sette skrekk i de vantros hjerter. Eventuelle klager om islamofobi må derfor rettes til ham.

Det er vanskelig å se at jeg gjør SIAN til ofre. Når voldsmenn kaster egg, tomater, appelsiner, fulle brus/øl bokser/flasker, jernbeslag, jernrør og kjeler, da er mottageren av volden pr definisjon et voldsoffer, likegyldig av dine antipatier for offeret eller hans politiske ståsted. Det er voldsmennene som gjør SIAN til voldsofre. Det burde være elementært.

Det er korrekt at jeg sprayet en voldsmann i Drammen. Video fra begivenheten beviser at han begikk to straffbare kroppskrenkelser før jeg nøytraliserte ham. Derfor sier straffeloven at sprayingen er lovlig. Saeid gjengir sitatet ufullstendig og derfor misvisende. Det er som følger;

«Jeg nøytraliserte ham på den mest humane måte jeg kan, med lovlig forsvarsspray. Han var heldig som slapp å gå hjem med tennene i en plastpose. Jeg ser ingen grunn til å beklage min respons på hans kroppskrenkelse».

Dersom du mener at volden på Mortensrud ble fremprovosert av SIAN, må jeg spørre om du mener vold er akseptabelt når jeg krenker følelsene dine. Er svaret ja, har du ikke noe i Norge å gjøre.  Du forstår intet av konseptet demokrati dersom du mener SIAN er å klandre for slik vold.

Det er en helt lovlig og kurant politisk ytring å si at en som er shariatilbøyelig skal sendes hjem.

Det er ikke sant at ytringsfrihet kommer med et ansvar. Dette er et begrep Arbeiderpartiet kom opp med i 2011 men som Stoltenberg umiddelbart innså var sludder, og derfor la vekk. Derimot er det et faktum at ytringsfriheten ikke er absolutt, og har noen rettslige grenser. Men det er en annen (og lang) historie.