Religionsutøvere som politiske aktører

Religionsutøvere som politiske aktører

”Skal kristne, eventuelt sekulære majoritetsinteresser ha forkøyrsrett i offentlege institusjonar, eller skal de religiøse minoritetane sine interesser ha like stor vekt?”, spør professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, Oddbjørn Leirvik, (Dagbladet 21.03.09).

Svaret er: Hverken ”sekulære majoritetsinteresser” eller ”de religiøse minoritetane” skal ha ”forkøyrsrett” i offentlige institusjoner.

Det må være åpenbart at hverken kristendommen eller islam skal prege offentlige institusjoner. Vi må fronte Menneskerettighetene som det etiske, filosofiske og politiske fundament. Derfor må vi avvise de islamske staters krav om at menneskerettighetene skal underlegges sharialovgivningen.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder