Replikk til M. U. Rana

Replikk til M. U. Rana

Jeg går ut fra at også M. U. Rana tar til seg føde og dermed beviser at han er et menneske. Det er vel ikke umulig at han også har andre menneskelige behov. Men så er ikke de ”ærbare” muslimske kvinner så lette å få innpass hos. Og de ekshibisjonistiske og ustyrlig sex-innstilte jenter som befinner seg på vår sekulære jord, kan ikke en god muslim ha noe med å gjøre.

Da melder tanken seg: Hvorfor ikke ta på seg et belte med krutt, kjøpe seg en motorsykkel og bli en pliktoppfyllende selvmordsbomber. Dermed oppnår man også noe for sin egen del: Man får tilgang til 72 jomfruer. 

Men så er spørsmålet: Er disse også av det ærbare slaget, eller er saken den at de slett ikke er jomfruer lenger? Det har vært så mange ansøkere der allerede. Det kan jo være et forsøk verdt å prøve seg. Særlig når man ikke har noe sted å reise ”hjem” til, slik Per Willy Amundsen foreslo. Det får ikke hjelpe at man tar livet av mange som kanskje også regner seg som mennesker.

Og det kan da heller ikke være noen fornøyelse å bli Ayatollah.

Om det kan være til noen hjelp for hijab-tilhengere som ikke får lov å utøve sin religion i politiet, går det vel an å fjerne de 10 kors i uniformen.